Základní informace o jednotném portálu EU pro oblast celnictví

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti k této položce z katalogu.

V listopadu 2022 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2022/2399 o zřízení jednotného celního portálu EU pro oblast celnictví. Toto nařízení stanovuje nový právní rámec pro vylepšené sdílení informací a lepší digitální spolupráci mezi celními a dalšími veřejnými orgány (dále jen „příslušné partnerské orgány“) odpovědnými za prosazování necelních regulačních formalit na hranici EU v oblastech, jako je zdraví a bezpečnost, ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a výrobků, zemědělství atd. Současně však umožní hospodářským subjektům snadněji vyřídit některé celní formality.

Popis kurzu

Tento e-learningový modul vás seznámí s cíli jednotného portálu EU pro oblast celnictví a zaměřuje se na pochopení kontextu, ve kterém tato iniciativa vznikla.

Portál SWE-C EU umožní interoperabilitu mezi celními a necelními oblastmi s cílem zjednodušit elektronickou výměnu dokladů a informací požadovaných pro proces odbavení zboží.

Cílová skupina

Tento e-learningový modul je určen celníkům, procesním manažerům a dalším úředníkům v celé EU.

Cíle výuky

Na konci tohoto kurzu budete znát hlavní cíle tohoto systému a jeho funkce. Budete umět:

  • vysvětlit koncepci a kontext portálu SWE-C EU a objasnit, jak se z něj vyvinul legislativní rámec,
  • detailně popsat, jak je zajištěna interoperabilita mezi složkami tohoto portálu prostřednictvím dvou úrovní spolupráce – mezi veřejnými orgány (G2G) a mezi podniky a veřejnými orgány (B2G), aby se umožnila výměna informací mezi celními orgány, příslušnými partnerskými orgány a hospodářské subjekty,
  • popsat výhody jednotného portálu EU pro oblast celnictví a jeho centrálního modulu – portálu CSW-CERTEX EU.

Délka kurzu

Tento kurz absolvujete přibližně za 50 minut.

0%