e-læringsmodulet EU-Customs single window

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Forordning (EU) 2022/2399 om oprettelse af Den Europæiske Unions EU-Customs single window på toldområdet trådte i kraft i november 2022. Denne forordning vil tilvejebringe en ny rammelovgivning til forbedring af informationsdelingen og det digitale samarbejde mellem toldmyndigheder og andre regeringsmyndigheder (betegnet som kompetente myndigheder) med ansvar for at håndhæve ikketoldrelaterede formaliteter ved EU's grænse på områder som sundhed og sikkerhed, miljøbeskyttelse, fødevare- og produktsikkerhed, landbrug mv. Dette vil tillade de økonomiske operatører at få bestemte toldformaliteter nemmere igennem systemet.

Kursus beskrivelse

I dette e-læringsmodul bliver du præsenteret for målsætningerne for EU-Customs single window på toldområdet, og der sættes fokus på forståelsen af konteksten bag oprettelsen af dette initiativ.

EU SWE-C har til formål at muliggøre interoperabilitet mellem tolddomæner og ikketoldrelaterede domæner for at strømline den elektroniske udveksling af dokumenter og oplysninger, som er nødvendig i forbindelse med toldbehandling af varer.

Målgruppe

Dette e-læringsmodul er tiltænkt toldembedsmænd, procesledere og andre EU-embedsmænd i hele EU.

Læringsmål

Når kurset er afsluttet, vil du have lært om systemets primære formål og dets funktioner. Du vil være i stand til at:

  • Beskrive konceptet og konteksten bag EU SWE-C og hvordan det blev videreudviklet til en rammelovgivning.
  • Give en detaljeret beskrivelse af, hvordan interoperabiliteten mellem komponenterne i EU SWE-C, muliggøres via to lag af Government-to-Government (G2G) og Business-to-Government (B2G) samarbejde, som giver mulighed for udveksling af oplysninger mellem kunder, kompetente myndigheder og økonomiske operatører.
  • Beskrive fordelene ved EU-Customs single window EU-Customs single window på toldområdet og det centrale modul – EU CSW-CERTEX.

Kursets varighed

Det kræver cirka 50 minutter at gennemføre kurset.

0%