Põhiteave ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna kohta

Select the prefered language to access the content

Üksikasjad selle kataloogiartikli kohta.

Määrus (EL) 2022/2399, millega luuakse tolli jaoks ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna määrus, jõustus 2022. aasta novembris. Selle määrusega luuakse uus õiguslik raamistik teabe jagamise ja digitaalse koostöö parandamiseks tolliasutuste ning muude valitsusasutuste (nimetatakse pädevateks partneriteks) vahel, kes vastutavad tolliväliste regulatiivsete formaalsuste jõustamise eest ELi piiril sellistes valdkondades nagu tervishoid ja ohutus, keskkonnakaitse, toidu- ja tooteohutus, põllumajandus jne. See omakorda võimaldab ettevõtjatel teatud tolliformaalsusi lihtsamini vormistada.

Kursuse kirjeldus

See e-õppe moodul tutvustab teile ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna eesmärke ja keskendub selle algatuse tekkimise konteksti mõistmisele.

EU SWE-C on loodud selleks, et võimaldada koostalitlusvõimet tollivaldkonna ja muude valdkondade vahel, et lihtsustada kaupade tollivormistuseks vajalike dokumentide ja teabe elektroonilist vahetamist.

Sihtgrupp

See e-õppe moodul on mõeldud tolliametnikele, protsessijuhtidele ja teistele ELi ametnikele kogu ELis.

Õppe-eesmärgid

Selle kursuse lõpuks tead süsteemi peamisi eesmärke ja võimalusi. Kuruse lõpuks: 

  • oskate kirjeldada EU SWE-C kontseptsiooni ja konteksti ning seda, kuidas see õiguslikuks raamistikuks kujunes. 
  • oskate täpsustada, kuidas EU SWE-C komponentide koostalitlusvõime on võimaldatud kahe tasandi valitsustevahelise (G2G) ja ettevõtetevahelise (B2G) koostöö kaudu, et võimaldada teabevahetust tolli, partnerite pädevate asutuste ja ettevõtjate vahel.
  • oskate kirjeldada ELi tollivaldkonna ühtse teeninduskeskkonna ja selle keskse mooduli (EU CSW-CERTEX) eeliseid.

Kursuse kestus

Kursuse läbimiseks kulub umbes 50 minutit.

0%