ABC för miljön med en enda kontaktpunkt för tullen i EU

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Förordning (EU) 2022/2399 om upprättande av miljön med en enda kontaktpunkt för tullen i EU trädde i kraft i november 2022. Denna förordning tillhandahåller en ny rättslig ram för att förbättra informationsutbytet och det digitala samarbetet mellan tullmyndigheter och andra statliga myndigheter (kända som behöriga partnermyndigheter) som ansvarar för att upprätthålla icke-tullreglerande formaliteter vid EU:s gräns inom områden som hälsa och säkerhet, miljöskydd, livsmedels- och produktsäkerhet, jordbruk med mera. Detta kommer i sin tur att göra det möjligt för ekonomiska aktörer att lättare klara vissa tullformaliteter.

Kursbeskrivning

Den här e-lärandemodulen introducerar dig till målen för miljön med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och fokuserar på att förstå sammanhanget i vilket detta initiativ uppstod.

EU SWE-C är utformat för att möjliggöra interoperabilitet mellan tull- och icke-tulldomänerna för att effektivisera det elektroniska utbytet av dokument och information som krävs för processen för klarering av varor.

Målgrupp

Den här e-lärandemodulen riktar sig till tulltjänstemän, processchefer och andra EU-tjänstemän över hela EU.

Kursmål

I slutet av kursen kommer du att känna till systemets huvudmål och dess funktioner. Du kommer att kunna: 

  • beskriva konceptet och sammanhanget för EU SWE-C och hur det utvecklades till ett rättsligt ramverk 
  • känna till hur interoperabiliteten mellan komponenterna i EU SWE-C möjliggörs genom två lager av samarbete myndighet-till-myndighet (G2G) och företag-till-myndighet (B2G) för att möjliggöra informationsutbyte mellan tullen, behöriga partnermyndigheter och ekonomiska aktörer 
  • beskriva fördelarna med miljön med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och dess centrala modul – EU CSW-Certex.

Kursens tidslängd

Det tar cirka 50 minuter att genomföra kursen.

0%