Noțiunile de bază cu privire la mediul aferent ghișeului unic al UE pentru vămi

Select the prefered language to access the content

Detalii despre acest element din catalog

Regulamentul (UE) nr. 2022/2399 de instituire a mediului aferent ghișeului unic al UE pentru vămi a intrat în vigoare în noiembrie 2022. Acest regulament oferă un cadru juridic nou pentru îmbunătățirea schimbului de informații și cooperării digitale între autoritățile vamale și alte autorități guvernamentale (cunoscute și ca autorități competente partenere) responsabile pentru aplicarea formalităților de reglementare nevamale la frontiera UE în domenii precum sănătatea și siguranța, protecția mediului, siguranța alimentelor și produselor, agricultură etc. La rândul lui, acesta va înlesni îndeplinirea anumitor formalități vamale de către operatorii economici.

Descrierea cursului

Acest modul de e-learning vă prezintă obiectivele mediului aferent ghișeului unic al UE pentru vămi și se concentrează pe înțelegerea contextului în care a apărut această inițiativă.

EU SWE-C este conceput astfel încât să permită interoperabilitatea între domeniile vamale și nevamale, pentru eficientizarea schimbului electronic de documente și informații necesare pentru procesul de vămuire a mărfurilor.

Publicul-țintă

Acest modul de e-learning se adresează lucrătorilor vamali, managerilor de procese și altor oficiali ai UE, din întreaga UE.

Obiective de învățare

La finalul acestui curs, veți cunoaște principalele obiective ale sistemului și funcționalitățile sale. Veți fi în măsură să:

  • descrieți conceptul și contextul UE SWE-C și modul în care s-a dezvoltat într-un cadru legislativ;
  • detaliați modul în care este facilitată interoperabilitatea între componentele EU SWE-C prin două niveluri de cooperare interguvernamentală (G2G) și între mediul de afaceri și administrația publică (B2G), pentru a permite schimbul de informații între vămi, autoritățile competente partenere și operatorii economici;
  • descrieți beneficiile mediului aferent ghișeului unic al UE pentru vămi și al modulului său central – EU CSW-CERTEX.

Durata cursului

Finalizarea cursului durează aproximativ 50 de minute.

0%