Osnove okolja enotnega okenca EU za carino

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Novembra leta 2022 je začela veljati Uredba (EU) 2022/2399 o vzpostavitvi okolja enotnega okenca EU za carino. S to uredbo je vzpostavljen nov pravni okvir za izboljšanje izmenjave informacij in digitalnega sodelovanja med carinskimi upravami in drugimi državnimi organi (poznanimi tudi kot partnerskimi pristojnimi organi), ki so pristojni za uveljavljanje necarinskih formalnosti na mejah EU na področjih, kot so zdravje in varnost, varovanje okolja, varnost živil in izdelkov, kmetijstvo itd. To pa bo gospodarskim subjektom omogočilo, da lažje opravijo določene carinske formalnosti.

Opis tečaja

Ta modul e-učenja vam predstavlja cilje okolja enotnega okenca EU za carino in se osredotoča na razumevanje konteksta, v katerem je bila ustanovljena ta pobuda.

Okolje enotnega okenca EU za carino (EU SWE-C) je zasnovano tako, da omogoča interoperabilnost med carinskimi in necarinskimi domenami, da se tako poenostavi elektronska izmenjava dokumentov in informacij, potrebnih za postopek carinjenja blaga.

Ciljno občinstvo

Ta modul e-učenja je namenjen carinskim uradnikom, vodjem procesa in drugim uradnikom EU po vsej EU.

Učni cilji

Ob koncu tečaja boste spoznali glavne cilje sistema in njegove funkcionalnosti. Lahko boste: 

  • opisali koncept in kontekst okolja enotnega okenca EU za carino (EU SWE-C) ter razložili, kako se je razvil v zakonodajni okvir;
  • podrobno razložili, kako se omogoča interoperabilnost med komponentami EU SWE-C s pomočjo dveh slojev sodelovanja, tj. med vladami (Government-to-Government, G2G) in med podjetji in vlado (Business-to-Government, B2G), da se tako omogoči izmenjava informacij med carino, partnerskimi pristojnimi organi in gospodarskimi subjekti; 
  • opisali prednosti okolja enotnega okenca EU za carino in njegovega osrednjega modula – sistema EU CSW-CERTEX.

Trajanje tečaja

Za tečaj potrebujete približno 50 minut.

0%