ES muitinės vieno langelio aplinkos pagrindai

Select the prefered language to access the content

Informacija apie šį katalogo elementą

Reglamentas (ES) 2022/2399, kuriuo sukuriama ES muitinės vieno langelio aplinka, įsigaliojo 2022 m. lapkričio mėn. Šis reglamentas suteikia naują teisinę sistemą, kuri patobulina dalijimąsi informacija ir skaitmeninį bendradarbiavimą tarp muitinės įstaigų ir kitų valstybinių institucijų (kompetentingų institucijų partnerių), atsakingų už ne muitinės formalumų vykdymą ES pasienyje tokiose srityse kaip sveikatos apsauga ir saugumas, aplinkos apsauga, maisto ir produktų sauga, žemės ūkis bei kt., prie ES sienų. O tai ekonominės veiklos vykdytojams leis lengviau atlikti tam tikrus muitinės formalumus.

Kurso aprašymas

Šiame e. mokymosi modulyje pristatomi ES muitinės vieno langelio aplinkos tikslai ir paaiškinamas šios iniciatyvos atsiradimo kontekstas.

ES SWE-C paskirtis yra leisti sąveikauti tarp muitinės ir ne muitinės sričių, kad būtų supaprastintas elektroninis keitimasis dokumentais ir informacija, reikalinga prekėms įforminti.

Tikslinė auditorija

Šis e. mokymosi modulis skirtas muitinės pareigūnams, procesų tvarkytojams ir kitiems ES pareigūnams visoje ES.

Mokymosi tikslai

Užbaigę kursą sužinosite apie pagrindinius sistemos tikslus ir jos funkcijas. Jūs galėsite: 

  • apibūdinti ES SWE-C sampratą bei kontekstą ir paaiškinti, kaip ji tapo teisine sistema; 
  • detalizuoti, kaip užtikrinama ES SWE-C komponentų sąveika, vykdant tarpinstitucinį bei įmonių ir valstybinių institucijų bendradarbiavimą, kad muitinės, kompetentingos institucijos partnerės ir ekonominės veiklos vykdytojai galėtų keistis informacija;
  • apibūdinti ES muitinės vieno langelio aplinkos ir jos pagrindinio modulio ES CSW-CERTEX pranašumus.

Kurso trukmė

Kurso trukmė yra maždaug 50 minučių.

0%