Het ABC van de EU-éénloketomgeving voor de douane

Select the prefered language to access the content

Details over dit catalogusitem.

Verordening (EU) 2022/2399 tot oprichting van de EU-éénloketomgeving voor de douane is in november 2022 in werking getreden. Deze verordening voorziet in een nieuw wettelijk kader ter verbetering van de informatie-uitwisseling en de digitale samenwerking tussen de douaneautoriteiten en andere overheidsautoriteiten (genaamd geassocieerde bevoegde autoriteiten) die belast zijn met de handhaving van regelgevende nietdouaneformaliteiten aan de EU-grens op gebieden als gezondheid en veiligheid, milieubescherming, voedsel- en productveiligheid, landbouw, enz. Hierdoor kunnen de marktdeelnemers bepaalde douaneformaliteiten gemakkelijker vervullen.

Cursusbeschrijving

In deze e-learningmodule worden de doelen van de EU-éénloketomgeving voor de douane geïntroduceerd. De module richt zich op het begrip van de context waarin dit initiatief is ontstaan.

De EU SWE-C is ontworpen om interoperabiliteit tussen de douane en niet-douanedomeinen mogelijk te maken, om de elektronische uitwisseling van documenten en informatie die is vereist voor het vrijmakingsproces van goederen te stroomlijnen.

Doelgroep

Deze e-learningmodule is gericht aan douanebeambtes, procesbeheerders en andere EU-ambtenaren in de EU.

Leerdoelen

By the end of this course, you will know about the main goals of the system and its functionalities. You will be able to: 

Aan het einde van deze cursus weet u wat de belangrijkste doelen van het systeem en de functionaliteiten zijn. U zal in staat zijn om: 

  • het concept en de context van de EU SWE-C te beschrijven en uit te leggen hoe dit tot een wettelijk kader is ontwikkeld;
  • uit te leggen hoe de interoperabiliteit tussen de onderdelen van de EU SWE-C mogelijk gemaakt is door twee lagen samenwerking (Government-to-Government (G2G) en Business-to-Government (B2G)) om uitwisseling van informatie mogelijk te maken tussen de douane, geassocieerde bevoegde autoriteiten en marktdeelnemers; 
  • de voordelen van de EU-éénloketomgeving voor de douane en de centrale module EU CSW-CERTEX te beschrijven.

Cursusduur

De tijd die nodig is om de cursus te voltooien is ongeveer 50 minuten.

0%