EU:n tullialan yhdennetyn palveluympäristön perusteet

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Euroopan unionin tullialan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta määräävä asetus (EU) N:o 2022/2399 astui voimaan marraskuussa 2022. Tämä asetus luo uuden oikeuskäytännön, joka parantaa tietojen jakamista ja digitaalista yhteistyötä tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten (”toimivaltaisten kumppaniviranomaisten”) välillä. Nämä muut kumppaniviranomaiset vastaavat EU:n rajoilla muiden kuin tullimuodollisuuksien valvonnasta; nämä muodollisuudet koskevat esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta, ympäristönsuojelua, elintarvike- ja tuoteturvallisuutta, maataloutta jne. Tämä taas auttaa talouden toimijoita hoitamaan tietyt tullausmuodollisuudet helpommin.

Kurssikuvaus

Tämä verkko-oppimismoduuli esittelee EU:n tullialan yhdennetyn palveluympäristön tavoitteita ja keskittyy hankkeen syntymiseen johtaneen asiayhteyden selventämiseen.

EU SWE-C on suunniteltu mahdollistamaan tullialan ja muiden toimialueiden välinen yhteentoimivuus ja tehostamaan tavaroiden tulliselvitysprosessissa tarvittavien asiakirjojen ja tietojen sähköistä vaihtoa.

Kohdeyleisö

Tämä verkko-oppimismoduuli on tarkoitettu tullivirkailijoille, prosessivastaaville ja muille EU:n virkailijoille kaikkialla EU:ssa.

Oppimistavoitteet

Kurssin päättyessä tiedät, mitkä ovat järjestelmän päätavoitteet ja toiminnot. Taidot kurssin päätyttyä:

  • Osaat kuvailla EU SWE-C -järjestelmän konseptin ja asiayhteyden ja sen, miten siitä kehittyi oikeuskäytäntö 
  • Osaat selittää, kuinka EU:n SWE-C:n osien yhteentoimivuus on mahdollista kahden hallintojen välisen (G2G) ja yritysten välisen (B2G) yhteistyötason avulla, minkä ansiosta tullit, toimivaltaiset kumppaniviranomaiset ja talouden toimijat voivat vaihtaa keskenään tietoja 
  • Osaat kuvailla EU:n tullialan yhdennetyn palveluympäristön ja sen keskitetyn moduulin (EU CSW-CERTEX) edut

Kurssin kesto

Kurssin suorittaminen vie noin 50 minuuttia.