Ühtse kasutajahalduse ja digitaalallkirjade süsteem (UUM&DS): teie visiitkaart ELi taotlustesse

Select the prefered language to access the content

Üksikasjad selle kataloogiartikli kohta.

See kergestikasutatav e-õppe moodul põhineb liidu tolliseadustikul ja selle on tootnud Euroopa Komisjon programmi Toll 2020 raames. Euroopa Liidu ülene kasutajate autentimise ja volitamise süsteem pakub ettevõtjatele ühtset ligipääsupunkti, mis võimaldab end autentida ligipääsuks Euroopa tolliinfosüsteemidesse (EIS), sh IT-süsteemidesse, nagu LTSi Tolliotsused, EOS-AEO, LTSi STI kasutamine ja otsused, COPIS ja ELi ettevõtja tolliportaal, sealhulgas taotluste elektroonilise esitamise kesksed teenused.
Kursuse kirjeldus

See kursus annab teile spetsiifilist teavet uue kogu ELi hõlmava ühtse kasutajahalduse ja digitaalallkirjade süsteemi kohta. Selle kursuse lõpetamise järel olete suuteline töötama enesekindlalt UUM&DS-i süsteemis ja teha delegeerimisi, sertifikaatide registgreerimisi ja autentimisprotsesse UUM&DS-i töövoos.

Sihtgrupp

ELi tollisüsteeme kasutavad ettevõtjad.

Õppe-eesmärgid
  Selle kursuse lõpuks mõistate te järgmist:
  • UUM&DS-i süsteemi peamised põhimõtted;
  • süsteemi peamised funktsioonid;
  • süsteemi kasutamise eelised;
  • kuidas UUM&DS-i süsteemis viia läbi ettevõtjale vajalikke haldus- ja delegeerimisülesandeid.
  Kursuse kestus

  Kursus kestab ligikaudu 30 minutit.

  0%

  Related courses

  eL

  EU Customs Trader Portal for eAEO

  The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
  Version: 03 (22/11/2022)
  eL

  EU Customs Trader Portal for BTI

  This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
  Version: 01 (17/08/2020)
  eL

  EU Customs Trader Portal

  The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
  Version: 01 (28/10/2022)