Vienotā lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta (UUM&DS) sistēma: Jūsu ES lietotņu pase

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šī viegli lietojamā e-mācību moduļa pamatā ir Savienības Muitas kodekss, un to ir izstrādājusi Eiropas Komisija programmas “Muita 2020” ietvaros. Jaunā ES mēroga vienotā lietotāju pārvaldības un elektroniskā paraksta sistēma uzņēmējiem piedāvā vienotu piekļuves punktu, kas ļauj autentificēties, lai piekļūtu vienotajai Eiropas informācijas sistēmai Muitas (EIS) vajadzībām, tostarp tādām IT sistēmām kā SMK muitas lēmumi, EOS-AEO, COPIS, SMK SIT izmantojums un lēmumi, ES Muitas tirdzniecības portāls, ieskaitot centralizētos pakalpojumus elektroniskajai deklarāciju iesniegšanai.
Kursa apraksts

Šis kurss sniedz jums specifisku informāciju par jauno ES mēroga vienoto lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmu. Pēc kursa pabeigšanas varēsiet ar pārliecību strādāt ar vienoto lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmu un veikt deleģējuma, sertifikātu reģistrēšanas un autentifikācijas procesus vienotās lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmas procesu plūsmas ietvaros.

Mērķauditorija

Uzņēmēji, kuri izmanto ES muitas sistēmas.

Mācību mērķi

Šī kursa noslēgumā jūs varēsiet izprast:

  • vienotās lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmas lietošanas pamatprincipus,
  • sistēmas pamatfunkcijas,
  • sistēmas lietošanas priekšrocības,
  • un pielietot uzņēmēja pārvaldības un deleģēšanas uzdevumus vienotajā lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmā.
Kursa ilgums

Šis kurss ilgst apmēram 30 minūtes.