Vienotā lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta (UUM&DS) sistēma: Jūsu ES lietotņu pase

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šī viegli lietojamā e-mācību moduļa pamatā ir Savienības Muitas kodekss, un to ir izstrādājusi Eiropas Komisija programmas “Muita 2020” ietvaros. Jaunā ES mēroga vienotā lietotāju pārvaldības un elektroniskā paraksta sistēma uzņēmējiem piedāvā vienotu piekļuves punktu, kas ļauj autentificēties, lai piekļūtu vienotajai Eiropas informācijas sistēmai Muitas (EIS) vajadzībām, tostarp tādām IT sistēmām kā SMK muitas lēmumi, EOS-AEO, COPIS, SMK SIT izmantojums un lēmumi, ES Muitas tirdzniecības portāls, ieskaitot centralizētos pakalpojumus elektroniskajai deklarāciju iesniegšanai.
Kursa apraksts

Šis kurss sniedz jums specifisku informāciju par jauno ES mēroga vienoto lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmu. Pēc kursa pabeigšanas varēsiet ar pārliecību strādāt ar vienoto lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmu un veikt deleģējuma, sertifikātu reģistrēšanas un autentifikācijas procesus vienotās lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmas procesu plūsmas ietvaros.

Mērķauditorija

Uzņēmēji, kuri izmanto ES muitas sistēmas.

Mācību mērķi

Šī kursa noslēgumā jūs varēsiet izprast:

  • vienotās lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmas lietošanas pamatprincipus,
  • sistēmas pamatfunkcijas,
  • sistēmas lietošanas priekšrocības,
  • un pielietot uzņēmēja pārvaldības un deleģēšanas uzdevumus vienotajā lietotāju pārvaldības un digitālā paraksta sistēmā.
Kursa ilgums

Šis kurss ilgst apmēram 30 minūtes.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)