System Jednolitego Zarządzania Użytkownikami i Podpisem Cyfrowym (UUM&DS): Twój paszport do aplikacji UE

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

To łatwy w użyciu moduł e-learningowy oparty na unijnym kodeksie celnym, stworzony przez Komisję Europejską w ramach programu „Cła 2020”. Nowy paneuropejski System Jednolitego Zarządzania Użytkownikami i Podpisem Cyfrowym zapewnia przedsiębiorcom pojedynczy punkt dostępu, który umożliwia uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do jednolitego europejskiego systemu informacji celnej (EIS), w tym systemów IT, takich jak Decyzje celne UKC, EOS-AEO, COPIS, Stosowanie WIT i decyzje WIT UKC, COPIS, Unijny portal celny dla przedsiębiorców, w tym do usług centralnych w celu elektronicznego składania zgłoszeń.
Opis kursu

Kurs zawiera szczegółowe informacje na temat nowego Systemu Jednolitego Zarządzania Użytkownikami i Podpisem Cyfrowym. Po ukończeniu kursu będziesz w stanie swobodnie korzystać z UUM&DS i przeprowadzać takie czynności, jak delegowanie, rejestracja certyfikatów i procedura uwierzytelniania zgodnie z przebiegiem postępowania w UUM&DS.

Docelowy odbiorca

Przedsiębiorcy korzystający z unijnych systemów celnych.

Cele edukacyjne
Po ukończeniu niniejszego kursu będziesz:

  • podstawowe zasady korzystania z systemu UUM&DS;
  • ogólne funkcjonalności systemu;
  • zalety korzystania z tego systemu;
  • oraz wykonywanie zadań przedsiębiorcy z zakresu zarządzania i delegowania w systemie UUM&DS.


Czas trwania kursu

Na ukończenie kursu potrzeba około 30 minut.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)