Σύστημα ομοιόμορφης διαχείρισης χρηστών και ψηφιακής υπογραφής (UUM&DS): Το σημείο πρόσβασής σας στις Αιτήσεις της ΕΕ

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης βασίζεται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος «Τελωνεία 2020». Το νέο Σύστημα Ομοιόμορφης Διαχείρισης Χρηστών και Ψηφιακής Υπογραφής σε επίπεδο ΕΕ προσφέρει στους Οικονομικούς Φορείς ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση για την πρόσβαση στο ενοποιημένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τελωνεία (EIS), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριακών συστημάτων, όπως το ΕΤΚ - Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων, το EOS-AEO, το COPIS, το ΕΤΚ - Σύστημα χρήσης αποφάσεων ΔΔΠ, και κεντρικών υπηρεσιών για ηλεκτρονική υποβολή διασαφήσεων.
Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το μάθημα σας παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με το νέο Σύστημα Ομοιόμορφης Διαχείρισης Χρηστών και Ψηφιακής Υπογραφής σε επίπεδο ΕΕΜε την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είστε σε θέση να χειρίζεστε με άνεση το UUM&DS  και να διεκπεραιώνετε διαδικασίες εξουσιοδότησης, καταχώρησης πιστοποιητικών και ελέγχου ταυτότητας, στο πλαίσιο της ροής διαδικασιών του UUM&DS.

Κοινό-στόχος

Οικονομικοί φορείς που χρησιμοποιούν τελωνειακά συστήματα της ΕΕ.

Μαθησιακοί στόχοι
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να κατανοείτε:
  • τις βασικές αρχές χρήσης του συστήματος UUM&DS,
  • τις γενικές λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος,
  • τα οφέλη από τη χρήση αυτού του συστήματος,
  • και να εκτελείτε τις εργασίες διαχείρισης και εξουσιοδότησης Οικονομικού Φορέα στο σύστημα UUM&DS.
Διάρκεια μαθήματος

Το μάθημα διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)