Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM&DS): Din väg till EU- applikationerna

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättanvända eLearning-kurs är baserad på Tullkodexen och är framtagen av Europeiska kommissionen inom ramen för Tull 2020-programmet. Det nya EU-omfattande systemet för Enhetlig användarhantering och digital signatur utgör en gemensam åtkomstpunkt för autentisering för åtkomst till det enhetliga europeiska tullinformationssystemet, inklusive sådana IT-system som Systemet för ekonomiska aktörer (EOS), Godkänd ekonomisk aktör (AEO), Tullkodexens tullbeslut, Tullkodexens BKB-användning och -beslut, COPIS, EU-portalen samt centrala tjänster för elektroniskt inskickande av deklarationer.
Kursbeskrivning

Denna kurs förser dig med specifik information om det nya EU-omfattande systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Efter att ha slutfört kursen, kommer du vara väl förtrogen med hur du ska arbeta med UUM&DS och genomföra delegerings-, intygsregistrerings- och autentiseringsprocesser inom UUM&DS-processflöde.

Målgrupp

Ekonomiska aktörer som använder EU:s tullsystem.

Kursmål

Vid slutet av denna kurs kommer du att kunna förstå:

  • huvudprinciperna för att använda UUM&DS-systemet,
  • systemens allmänna funktioner,
  • fördelarna med att använda detta system,
  • och använda dig av den ekonomiska aktörens hanterings- och delegeringsuppgifter inom UUM&DS-systemet.
Kursens tidslängd

Kursen tar cirka 30 minuter.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)