Systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur (UUM&DS): Din väg till EU- applikationerna

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättanvända eLearning-kurs är baserad på Tullkodexen och är framtagen av Europeiska kommissionen inom ramen för Tull 2020-programmet. Det nya EU-omfattande systemet för Enhetlig användarhantering och digital signatur utgör en gemensam åtkomstpunkt för autentisering för åtkomst till det enhetliga europeiska tullinformationssystemet, inklusive sådana IT-system som Systemet för ekonomiska aktörer (EOS), Godkänd ekonomisk aktör (AEO), Tullkodexens tullbeslut, Tullkodexens BKB-användning och -beslut, COPIS, EU-portalen samt centrala tjänster för elektroniskt inskickande av deklarationer.
Kursbeskrivning

Denna kurs förser dig med specifik information om det nya EU-omfattande systemet för enhetlig användaradministration och digital signatur. Efter att ha slutfört kursen, kommer du vara väl förtrogen med hur du ska arbeta med UUM&DS och genomföra delegerings-, intygsregistrerings- och autentiseringsprocesser inom UUM&DS-processflöde.

Målgrupp

Ekonomiska aktörer som använder EU:s tullsystem.

Kursmål

Vid slutet av denna kurs kommer du att kunna förstå:

  • huvudprinciperna för att använda UUM&DS-systemet,
  • systemens allmänna funktioner,
  • fördelarna med att använda detta system,
  • och använda dig av den ekonomiska aktörens hanterings- och delegeringsuppgifter inom UUM&DS-systemet.
Kursens tidslängd

Kursen tar cirka 30 minuter.