Systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů (UUM&DS): Váš pas do světa aplikací EU

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti k této položce z katalogu.

Tento intuitivní e-learningový modul vychází z celního kodexu Unie a vytvořila jej Evropská komise v rámci programu Clo 2020. Nový celounijní systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů zajišťuje hospodářským subjektům jediný přístupový bod umožňující ověřování pro přístup k jednotnému Evropskému informačnímu systému (EIS), včetně systémů IT, jako jsou celní rozhodnutí CKU, EOS-AEO, COPIS, použití a rozhodnutí CKU v oblasti ZISZ, COPIS, celní portál EU pro obchodníky, včetně centrálních služeb pro elektronické podávání prohlášení.
Popis kurzu

V tomto kurzu získáte konkrétní informace o novém celoevropském systému jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů. Po absolvování tohoto kurzu budete umět s jistotou pracovat s UUM&DS a provádět delegování, registraci certifikátu a procesy ověřování v rámci procesního toku UUM&DS.

Cílová skupina

Hospodářské subjekty využívající celní systémy EU.

Výukové cíle

Na konci kurzu budete chápat:

  • Základní principy používání systému UUM&DS;
  • Obecné funkce systémů;
  • Přínosy používání systému;
  • A uplatňovat manažerské a delegovací úkoly hospodářského subjektu v systému UUM&DS.
Délka kurzu

Kurz zabere zhruba 30 minut.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)