Systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů (UUM&DS): Váš pas do světa aplikací EU

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti k této položce z katalogu.

Tento intuitivní e-learningový modul vychází z celního kodexu Unie a vytvořila jej Evropská komise v rámci programu Clo 2020. Nový celounijní systém jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů zajišťuje hospodářským subjektům jediný přístupový bod umožňující ověřování pro přístup k jednotnému Evropskému informačnímu systému (EIS), včetně systémů IT, jako jsou celní rozhodnutí CKU, EOS-AEO, COPIS, použití a rozhodnutí CKU v oblasti ZISZ, COPIS, celní portál EU pro obchodníky, včetně centrálních služeb pro elektronické podávání prohlášení.
Popis kurzu

V tomto kurzu získáte konkrétní informace o novém celoevropském systému jednotné správy uživatelů a digitálních podpisů. Po absolvování tohoto kurzu budete umět s jistotou pracovat s UUM&DS a provádět delegování, registraci certifikátu a procesy ověřování v rámci procesního toku UUM&DS.

Cílová skupina

Hospodářské subjekty využívající celní systémy EU.

Výukové cíle

Na konci kurzu budete chápat:

  • Základní principy používání systému UUM&DS;
  • Obecné funkce systémů;
  • Přínosy používání systému;
  • A uplatňovat manažerské a delegovací úkoly hospodářského subjektu v systému UUM&DS.
Délka kurzu

Kurz zabere zhruba 30 minut.