Sustav Jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalnim potpisima (UUM&DS): Vaša putovnica za EU aplikacije

Select the prefered language to access the content

Detalji o ovoj stavci kataloga

Jednostavan za upotrebu modul e-učenja temelji se na Carinskom zakoniku Unije, a donosi ga Europska komisija u okviru programa Carina 2020. Novi sustav jedinstvenog upravljanja korisnicima i digitalnim potpisima na razini cijele EU nudi gospodarskim subjektima jedinstvenu pristupnu točku koja omogućuje provjeru autentičnosti za pristup jedinstvenom europskom informacijskom sustavu za carinu (EIS), uključujući IT sustave kao što su CZU Carinske odluke, EOS-AEO, COPIS, CZU OTI uporaba i odluke, COPIS, EU-ov portal carinske unije za trgovce, uključujući središnje usluge za elektroničko podnošenje deklaracija.
Opis tečaja

Ovaj tečaj pruža specifične informacije o novom sustavu uniformiranog upravljanja korisnicima i digitalnim potpisima. Po završetku tečaja moći ćete pouzdano raditi sa sustavom UUM&DS i provoditi postupke ovlaštenja, registracije certifikata i provjere autentičnosti unutar toka procesa UUM&DS-a.

Ciljna publika

Gospodarski subjekti koji upotrebljavaju carinske sustave EU-a.

Obrazovni ciljevi

Do završetka ovog tečaja razumjet ćete:

  • osnovna načela upotrebe sustava UUM&DS,
  • osnovne funkcionalnosti sustava,
  • prednosti upotrebe ovog sustava,
  • i primjenjivati zadatke upravljanja i ovlaštenja gospodarskog subjekta unutar sustava UUM&DS.
Trajanje tečaja

Za ovaj je tečaj potrebno otprilike 30 minuta.