Systém jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov (UUM&DS): Váš pas k aplikáciám EÚ

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania sa zaoberá Colným kódexom Únie a vytvorila ho Európska komisia v rámci programu Colníctvo 2020. Nový systém jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov funkčný naprieč celou EÚ ponúka hospodárskym subjektom jednotný prístupový bod, ktorý umožňuje autentifikáciu na prístup k zjednotenému európskemu informačnému colnému systému (EIS) a IT systémom, ako sú Rozhodnutia colných orgánov CKÚ, EOS-AEO, COPIS, používania a rozhodnutia ZINZ CKÚ, COPIS a colný portál EÚ pre obchodníkov vrátane centrálnych služieb pre elektronické podanie vyhlásení.
Popis kurzu

TTento kurz vám ponúka špecifické informácie o novom systéme jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov. Po dokončení tohto kurzu budete môcť s istotou pracovať v systéme UUM&DS a vykonávať delegovania, registráciu certifikátov a autentifikačné procesy v rámci toku procesu v systéme UUM&DS.

Cieľová skupina

Hospodárske subjekty využívajúce colné systémy EÚ.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto kurzu budete ovládať:

  • základné princípy používania systému UUM&DS;
  • všeobecné funkcie systému;
  • výhody plynúce z používania tohto systému;
  • a uplatňovať riadiace a delegačné úlohy hospodárskych subjektov v rámci systému UUM&DS.
Dĺžka trvania kurzu

Kurz trvá približne 30 minút.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)