Systém jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov (UUM&DS): Váš pas k aplikáciám EÚ

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania sa zaoberá Colným kódexom Únie a vytvorila ho Európska komisia v rámci programu Colníctvo 2020. Nový systém jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov funkčný naprieč celou EÚ ponúka hospodárskym subjektom jednotný prístupový bod, ktorý umožňuje autentifikáciu na prístup k zjednotenému európskemu informačnému colnému systému (EIS) a IT systémom, ako sú Rozhodnutia colných orgánov CKÚ, EOS-AEO, COPIS, používania a rozhodnutia ZINZ CKÚ, COPIS a colný portál EÚ pre obchodníkov vrátane centrálnych služieb pre elektronické podanie vyhlásení.
Popis kurzu

TTento kurz vám ponúka špecifické informácie o novom systéme jednotnej správy používateľov a digitálnych podpisov. Po dokončení tohto kurzu budete môcť s istotou pracovať v systéme UUM&DS a vykonávať delegovania, registráciu certifikátov a autentifikačné procesy v rámci toku procesu v systéme UUM&DS.

Cieľová skupina

Hospodárske subjekty využívajúce colné systémy EÚ.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto kurzu budete ovládať:

  • základné princípy používania systému UUM&DS;
  • všeobecné funkcie systému;
  • výhody plynúce z používania tohto systému;
  • a uplatňovať riadiace a delegačné úlohy hospodárskych subjektov v rámci systému UUM&DS.
Dĺžka trvania kurzu

Kurz trvá približne 30 minút.