Системата за единно управление на потребителите и цифрови подписи (UUM&DS): Вход към приложенията на ЕС

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Това е лесен за използване модул за електронно обучение на основата на Митническия кодекс на Съюза, изготвен от Европейската комисия по програма „Митници 2020“. Новата общоевропейска система за единно управление на потребителите и цифрови подписи предлага на икономическите оператори единна точка за достъп, която дава възможност за идентификация с цел достъп до единната европейска информационна система (ЕИС) за митниците, включваща ИТ системи, като „МКС: митнически решения“, СИО – ОИО, COPIS, МКС – ОТИ: използване и решение, Митническия портал на търговците в ЕС, включително централни услуги за електронно изпращане на декларации.
Описание на курса

Курсът съдържа конкретна информация за новата общоевропейска система за единно управление на потребителите и цифрови подписи. След завършване на курса ще можете уверено да работите със системата UUM&DS и да изпълнявате процесите на предоставяне на потребителски права, регистриране на сертификат и идентификация в рамките на потока на процесите в системата UUM&DS.

Целева аудитория

Икономически оператори, използващи митническите системи на ЕС.

Цели на обучението

В края на курса ще разбирате:

  • основните принципи на използване на системата UUM&DS,
  • общите функции на системата,
  • ползите от използване на тази система,
  • и ще можете да изпълнявате задачите на икономическия оператор за управление и предоставяне на потребителски права в системата UUM&DS.
Продължителност на курса

Курсът отнема около 30 минути.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (28/02/2023)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (31/10/2022)