Системата за единно управление на потребителите и цифрови подписи (UUM&DS): Вход към приложенията на ЕС

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Това е лесен за използване модул за електронно обучение на основата на Митническия кодекс на Съюза, изготвен от Европейската комисия по програма „Митници 2020“. Новата общоевропейска система за единно управление на потребителите и цифрови подписи предлага на икономическите оператори единна точка за достъп, която дава възможност за идентификация с цел достъп до единната европейска информационна система (ЕИС) за митниците, включваща ИТ системи, като „МКС: митнически решения“, СИО – ОИО, COPIS, МКС – ОТИ: използване и решение, Митническия портал на търговците в ЕС, включително централни услуги за електронно изпращане на декларации.
Описание на курса

Курсът съдържа конкретна информация за новата общоевропейска система за единно управление на потребителите и цифрови подписи. След завършване на курса ще можете уверено да работите със системата UUM&DS и да изпълнявате процесите на предоставяне на потребителски права, регистриране на сертификат и идентификация в рамките на потока на процесите в системата UUM&DS.

Целева аудитория

Икономически оператори, използващи митническите системи на ЕС.

Цели на обучението

В края на курса ще разбирате:

  • основните принципи на използване на системата UUM&DS,
  • общите функции на системата,
  • ползите от използване на тази система,
  • и ще можете да изпълнявате задачите на икономическия оператор за управление и предоставяне на потребителски права в системата UUM&DS.
Продължителност на курса

Курсът отнема около 30 минути.