Bendroji naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo sistema (UUM&DS): jūsų pasas į ES programas

Select the prefered language to access the content

Informacija apie šį katalogo elementą

Šis e. mokymosi modulis paremtas Sąjungos muitinės kodeksu; jį parengė Europos Komisija pagal programą „Muitinė 2020“. Nauja visos ES bendroji naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo sistema ekonominės veiklos vykdytojams siūlo bendrą prieigos tašką tapatybei patvirtinti ir gauti prieigai prie bendros Europos informacijos sistemos, skirtos muitinėms, įskaitant tokias IT sistemas kaip „SMK. Muitinės sprendimai“, EOS-AEO, „SMK. PTI naudojimas ir sprendimai“, COPIS, ES muitinės verslininkų portalas, taip pat siūlo centralizuotas deklaracijų pateikimo paslaugas.
Kurso aprašymas

Šiame kurse jums pateikiama konkrečios informacijos apie naują ES masto bendrąją naudotojų valdymo ir skaitmeninių parašų sistemą. Baigę šį kursą mokėsite naudotis UUM&DS ir vykdyti delegavimo bei sertifikatų registravimo ir tapatybės patvirtinimo procesus, naudodamiesi UUM&DS proceso eiga.

Tikslinė auditorija

Ekonominės veiklos vykdytojai, besinaudojantys ES muitinės sistemomis.

Mokymosi tikslai

Mokymosi kurso pabaigoje jūs žinosite: 

  • pagrindinius UUM&DS sistemos naudojimo principus, 
  • bendrąsias sistemos funkcijas, 
  • naudojimosi sistema pranašumus, 
  • ir mokėsite taikyti ekonominės veiklos vykdytojo valdymo ir delegavimo užduotis UUM&DS sistemoje.

Kurso trukmė

Kursas trunka apie 30 minučių.