Bendroji naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo sistema (UUM&DS): jūsų pasas į ES programas

Select the prefered language to access the content

Informacija apie šį katalogo elementą

Šis e. mokymosi modulis paremtas Sąjungos muitinės kodeksu; jį parengė Europos Komisija pagal programą „Muitinė 2020“. Nauja visos ES bendroji naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo sistema ekonominės veiklos vykdytojams siūlo bendrą prieigos tašką tapatybei patvirtinti ir gauti prieigai prie bendros Europos informacijos sistemos, skirtos muitinėms, įskaitant tokias IT sistemas kaip „SMK. Muitinės sprendimai“, EOS-AEO, „SMK. PTI naudojimas ir sprendimai“, COPIS, ES muitinės verslininkų portalas, taip pat siūlo centralizuotas deklaracijų pateikimo paslaugas.
Kurso aprašymas

Šiame kurse jums pateikiama konkrečios informacijos apie naują ES masto bendrąją naudotojų valdymo ir skaitmeninių parašų sistemą. Baigę šį kursą mokėsite naudotis UUM&DS ir vykdyti delegavimo bei sertifikatų registravimo ir tapatybės patvirtinimo procesus, naudodamiesi UUM&DS proceso eiga.

Tikslinė auditorija

Ekonominės veiklos vykdytojai, besinaudojantys ES muitinės sistemomis.

Mokymosi tikslai

Mokymosi kurso pabaigoje jūs žinosite: 

  • pagrindinius UUM&DS sistemos naudojimo principus, 
  • bendrąsias sistemos funkcijas, 
  • naudojimosi sistema pranašumus, 
  • ir mokėsite taikyti ekonominės veiklos vykdytojo valdymo ir delegavimo užduotis UUM&DS sistemoje.

Kurso trukmė

Kursas trunka apie 30 minučių.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)