Enotni sistem za upravljanje uporabnikov in digitalne podpise (UUM&DS): vaša vstopnica v Programi EU

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je preprost za uporabo, temelji na Carinskem zakoniku Unije, izdelala pa ga je Evropska komisija skladno s programom Carina 2020. Nov sistem v EU za poenoteno upravljanje uporabnikov in digitalne podpise gospodarskim subjektom daje enotno točko dostopa, ki omogoča preverjanje pristnosti za dostop do poenotenega Evropskega informacijskega sistema za carino (EIS), vključno z informacijskimi sistemi, kot so EOS-AEO, carinske odločbe v okviru CZU, uporaba in odločbe CZU ZTI, COPIS in portal EU za gospodarske subjekte, vključno z osrednjimi storitvami za elektronsko oddajo deklaracij.
Opis tečaja

S tem tečajem boste prejeli konkretne informacije o novem enotnem sistemu za upravljanje uporabnikov in digitalne podpise. Po opravljenem tečaju boste lahko samozavestno delali s sistemom UUM&DS in opravljali registracijo pooblastil in potrdil ter izvajali procese avtentifikacije v sklopu poteka postopka v sistemu UUM&DS.

Ciljno občinstvo

Gospodarski subjekti, ki uporabljajo sisteme za carino EU.

Učni cilji

Ob koncu tečaja boste lahko razumeli:

  • osnovna načela uporabe sistema UUM&DS,
  • splošne funkcionalnosti sistema,
  • koristi uporabe sistema,
  • poleg tega pa boste znali tudi uporabljati opravila gospodarskih subjektov za upravljanje in pooblastila v sistemu UUM&DS.
Trajanje tečaja

Tečaj traja približno 30 minut.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)