Enotni sistem za upravljanje uporabnikov in digitalne podpise (UUM&DS): vaša vstopnica v Programi EU

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je preprost za uporabo, temelji na Carinskem zakoniku Unije, izdelala pa ga je Evropska komisija skladno s programom Carina 2020. Nov sistem v EU za poenoteno upravljanje uporabnikov in digitalne podpise gospodarskim subjektom daje enotno točko dostopa, ki omogoča preverjanje pristnosti za dostop do poenotenega Evropskega informacijskega sistema za carino (EIS), vključno z informacijskimi sistemi, kot so EOS-AEO, carinske odločbe v okviru CZU, uporaba in odločbe CZU ZTI, COPIS in portal EU za gospodarske subjekte, vključno z osrednjimi storitvami za elektronsko oddajo deklaracij.
Opis tečaja

S tem tečajem boste prejeli konkretne informacije o novem enotnem sistemu za upravljanje uporabnikov in digitalne podpise. Po opravljenem tečaju boste lahko samozavestno delali s sistemom UUM&DS in opravljali registracijo pooblastil in potrdil ter izvajali procese avtentifikacije v sklopu poteka postopka v sistemu UUM&DS.

Ciljno občinstvo

Gospodarski subjekti, ki uporabljajo sisteme za carino EU.

Učni cilji

Ob koncu tečaja boste lahko razumeli:

  • osnovna načela uporabe sistema UUM&DS,
  • splošne funkcionalnosti sistema,
  • koristi uporabe sistema,
  • poleg tega pa boste znali tudi uporabljati opravila gospodarskih subjektov za upravljanje in pooblastila v sistemu UUM&DS.
Trajanje tečaja

Tečaj traja približno 30 minut.