Yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä (UUM&DS): Väyläsi EU:n sovellusten käyttöön

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko-oppimiskurssi perustuu unionin tullikoodeksiin, ja sen on tuottanut Euroopan komissio osana Tulli 2020 -ohjelmaa. Uusi EU:n laajuinen yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä tarjoaa talouden toimijoille keskitetyn käyttöpaikan, jonka avulla voidaan todentaa käyttäjät Euroopan yhtenäisessä tullitietojärjestelmässä ja sen tietoteknisissä järjestelmissä, joita ovat muun muassa UTK – tullipäätökset, EOS-AEO-järjestelmä, UTK – STT:n käyttö ja STT-päätökset, COPIS, EU:n talouden toimijoiden tulliportaali sekä keskuspalvelut, joiden kautta ilmoitukset voidaan antaa sähköisesti.
Kurssikuvaus

Kurssilla annetaan yksityiskohtaisia tietoja uudesta EU:n laajuisesta yhtenäisestä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmästä (UUM&DS). Kurssin läpikäytyäsi osaat käyttää tottuneesti UUM&DS-järjestelmää ja suorittaa siihen kuuluvat delegointi-, varmenteen rekisteröinti- ja todentamisprosessit.

Kohdeyleisö

EU:n tullijärjestelmiä käyttävät talouden toimijat.

Oppimistavoitteet

Kurssin päätyttyä

  • tunnet UUM&DS-järjestelmän käytön perusperiaatteet
  • hallitset järjestelmän yleiset toiminnot
  • tiedostat järjestelmän käytöstä saatavat edut
  • osaat hoitaa talouden toimijan hallinto- ja delegointitehtäviä UUM&DS-järjestelmässä.
Kurssin kesto

Kurssi kestää n. 30 minuuttia.