Yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä (UUM&DS): Väyläsi EU:n sovellusten käyttöön

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko-oppimiskurssi perustuu unionin tullikoodeksiin, ja sen on tuottanut Euroopan komissio osana Tulli 2020 -ohjelmaa. Uusi EU:n laajuinen yhtenäinen käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmä tarjoaa talouden toimijoille keskitetyn käyttöpaikan, jonka avulla voidaan todentaa käyttäjät Euroopan yhtenäisessä tullitietojärjestelmässä ja sen tietoteknisissä järjestelmissä, joita ovat muun muassa UTK – tullipäätökset, EOS-AEO-järjestelmä, UTK – STT:n käyttö ja STT-päätökset, COPIS, EU:n talouden toimijoiden tulliportaali sekä keskuspalvelut, joiden kautta ilmoitukset voidaan antaa sähköisesti.
Kurssikuvaus

Kurssilla annetaan yksityiskohtaisia tietoja uudesta EU:n laajuisesta yhtenäisestä käyttäjähallinnan ja digitaalisen allekirjoituksen järjestelmästä (UUM&DS). Kurssin läpikäytyäsi osaat käyttää tottuneesti UUM&DS-järjestelmää ja suorittaa siihen kuuluvat delegointi-, varmenteen rekisteröinti- ja todentamisprosessit.

Kohdeyleisö

EU:n tullijärjestelmiä käyttävät talouden toimijat.

Oppimistavoitteet

Kurssin päätyttyä

  • tunnet UUM&DS-järjestelmän käytön perusperiaatteet
  • hallitset järjestelmän yleiset toiminnot
  • tiedostat järjestelmän käytöstä saatavat edut
  • osaat hoitaa talouden toimijan hallinto- ja delegointitehtäviä UUM&DS-järjestelmässä.
Kurssin kesto

Kurssi kestää n. 30 minuuttia.

0%

Related courses

eL

EU Customs Trader Portal for eAEO

The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with Authorised Economic Operators (AEO), aiming to harmonise differences in EU customs systems and accesses.
Version: 03 (22/11/2022)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)