UUM&DS system: Dit adgangspas til EU Applications

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette e-læringsmodul om EU-toldkodeksen, som er nemt at bruge, er udviklet af EU-kommissionen som led i Told 2020-programmet. Det nye “Uniform User Management & Digital Signature”-system, som er ensartet på tværs af EU, er et enkelt adgangspunkt, som tillader bevilling af adgang for det forenede europæiske informationssystem for told (EIS), herunder IT-systemer såsom EUTK-toldafgørelser, EOS-AEO, COPIS, EUTK-toldbeslutninger, EU Customs Trader Portal, herunder centrale tjenester til elektronisk indsendelse af angivelser.
Kursus beskrivelse

Dette kursus giver dig specifik information omkring den nye ensartede system for brugerforvaltning og digital underskrift. Når dette kursus er afsluttet, vil du være i stand til selvsikkert at arbejde med UUM&DS og udføre delegationer, certificere registrering og attesteringsprocesser inden for UUM&DS processtrøm.

Målgruppe

Økonomiske operatør som bruger EU-toldsystemer.

Læringsmål

Sidst i dette kursus vil du være i stand til at forstå:

  • de grundlæggende principper for brug af UUM&DS-systemet,
  • systemets generelle funktioner,
  • fordelene ved at bruge dette system,
  • og anvende den økonomiske operatørs håndtering og delegation af opgaver indenfor UUM&DS-systemet.

Kursets varighed

Kurset varer cirka 30 minutter.