Liikkeenharjoittajille suunnattu EU:n eAEOpalvelu

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko−oppimismoduuli on yksi EU:n unionin tullikoodeksia koskevasta laajasta verkko−oppimisohjelmasta.

Kurssikuvaus

Tämä kurssi opastaa sinut liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n tullipalvelun läpi. Kurssissa kiinnitetään huomiota varsinkin AEO−hakemuksia ja AEO−valtuutuksia koskeviin erityistoimintoihin.Kurssin läpikäymisen jälkeen osaat tottuneesti käyttää liikkeenharjoittajille suunnattua EU:n tullipalvelua ja suorittaa kaikki liikkeenharjoittajan toiminnot AEO− prosessissa.

Jotta saisit täyden hyödyn tämän kurssin annista, suosittelemme sisällyttämään kurssin omaan koulutusohjelmaasi ja kehittämään kokonaisvaltaisen oppimisohjelman. Kurssi muistuttaa sinua joistakin AEO−prosessiin liittyvistä tärkeimmistä käsitteistä; voit ohittaa tämän osan kurssikartalta tai käyttää sitä osaamisesi kertaamiseen.

Kohdeyleisö

Liikkeenharjoittajat, jotka toimiivat sellaisissa jäsenmaissa, joissa ei ole käytössä omaa kansallista tullipalvelua, ja jotka haluavat anoa AEO−valtuutusta tai saada tietoja voimassa olevista AEO− valtuutuksistaan.

Oppimistavoitteet

Tämän kurssin loppuun mennessä ymmärrät ja olet oppinut:

-  Liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n eAEO− palvelun käytön perusperiaatteet,

-  palvelun yleiset toiminnot,

-  tämän palvelun käytöstä saatavat edut.


Kurssin kesto

Kurssi kestää 1− 1,5 tuntia riippuen siitä, kuinka hyvin tunnet AEO−käsitteen entuudestaan.