Liikkeenharjoittajille suunnattu EU:n eAEOpalvelu

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko−oppimismoduuli on yksi EU:n unionin tullikoodeksia koskevasta laajasta verkko−oppimisohjelmasta.

Kurssikuvaus

Tämä kurssi opastaa sinut liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n tullipalvelun läpi. Kurssissa kiinnitetään huomiota varsinkin AEO−hakemuksia ja AEO−valtuutuksia koskeviin erityistoimintoihin.Kurssin läpikäymisen jälkeen osaat tottuneesti käyttää liikkeenharjoittajille suunnattua EU:n tullipalvelua ja suorittaa kaikki liikkeenharjoittajan toiminnot AEO− prosessissa.

Jotta saisit täyden hyödyn tämän kurssin annista, suosittelemme sisällyttämään kurssin omaan koulutusohjelmaasi ja kehittämään kokonaisvaltaisen oppimisohjelman. Kurssi muistuttaa sinua joistakin AEO−prosessiin liittyvistä tärkeimmistä käsitteistä; voit ohittaa tämän osan kurssikartalta tai käyttää sitä osaamisesi kertaamiseen.

Kohdeyleisö

Liikkeenharjoittajat, jotka toimiivat sellaisissa jäsenmaissa, joissa ei ole käytössä omaa kansallista tullipalvelua, ja jotka haluavat anoa AEO−valtuutusta tai saada tietoja voimassa olevista AEO− valtuutuksistaan.

Oppimistavoitteet

Tämän kurssin loppuun mennessä ymmärrät ja olet oppinut:

-  Liikkeenharjoittajille suunnatun EU:n eAEO− palvelun käytön perusperiaatteet,

-  palvelun yleiset toiminnot,

-  tämän palvelun käytöstä saatavat edut.


Kurssin kesto

Kurssi kestää 1− 1,5 tuntia riippuen siitä, kuinka hyvin tunnet AEO−käsitteen entuudestaan.


0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)