eAEO skirtas ES muitinės verslininkų portalas

Select the prefered language to access the content

Informacija apie šį katalogo elementą

Šis paprastas naudoti e. mokymosi modulis − tik vienas kursas iš plačios SMK ES e. mokymosi programos.

Kurso aprašymas

Šio kurso metu bus apžvelgtas ES muitines verslininky portalas, ypač daug demesio skiriant specifinems AEO prašymy ir AEO leidimy funkcijoms.Baigę kursą mokesite savarankiškai naudotis ES muitines verslininky portalu ir AEO procese atlikti verslininkams skirtus veiksmus.Kad iki galo išnaudotumete šio kurso galimybes, rekomenduojame jj jtraukti j jūsy pačiy mokymo programą ir sukurti išsamią kombinuotą mokymosi programą. Kurse prisiminsite dalj pagrindines su AEO susijusios informacijos; šią dalj kurso plane galite praleisti arba ją peržiūreti ir atnaujinti savo žinias.

Tiksline auditorija

Verslininkai iš valstybiy nariy, kuriose nenaudojamas nacionalinis verslininky portalas, ir tie, kurie nori pateikti prašymą del AEO leidimo arba peržiūreti jau priimtus leidimus.

Mokymosi tikslai

Baigę šj kursą žinosite ir mokesite:

-  pagrindinius eAEO skirto ES muitines verslininky portalo naudojimo principus,

-  bendrąsias portalo funkcijas,

-  naudojimosi portalu privalumus.

Kurso trukme

Priklausomai nuo jau jūsy turimy žiniy apie AEO,kursas trunka apie 11,5 val.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)