eAEO skirtas ES muitinės verslininkų portalas

Select the prefered language to access the content

Informacija apie šį katalogo elementą

Šis paprastas naudoti e. mokymosi modulis − tik vienas kursas iš plačios SMK ES e. mokymosi programos.

Kurso aprašymas

Šio kurso metu bus apžvelgtas ES muitines verslininky portalas, ypač daug demesio skiriant specifinems AEO prašymy ir AEO leidimy funkcijoms.Baigę kursą mokesite savarankiškai naudotis ES muitines verslininky portalu ir AEO procese atlikti verslininkams skirtus veiksmus.Kad iki galo išnaudotumete šio kurso galimybes, rekomenduojame jj jtraukti j jūsy pačiy mokymo programą ir sukurti išsamią kombinuotą mokymosi programą. Kurse prisiminsite dalj pagrindines su AEO susijusios informacijos; šią dalj kurso plane galite praleisti arba ją peržiūreti ir atnaujinti savo žinias.

Tiksline auditorija

Verslininkai iš valstybiy nariy, kuriose nenaudojamas nacionalinis verslininky portalas, ir tie, kurie nori pateikti prašymą del AEO leidimo arba peržiūreti jau priimtus leidimus.

Mokymosi tikslai

Baigę šj kursą žinosite ir mokesite:

-  pagrindinius eAEO skirto ES muitines verslininky portalo naudojimo principus,

-  bendrąsias portalo funkcijas,

-  naudojimosi portalu privalumus.

Kurso trukme

Priklausomai nuo jau jūsy turimy žiniy apie AEO,kursas trunka apie 11,5 val.