EU-handlarportalen för elektroniskt godkänd ekonomisk aktör (eAEO)

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättinlärda e−lärandemodul utgör en av kurserna i ett omfattande e−lärandeprogram från EU om Unionens tullkodex.

Kursbeskrivning

Denna kurs vägleder dig genom EU−handlarportalen med speciellt fokus på de specifika funktionerna för AEO−ansökningar och AEO−tillstånd.Efter att ha slutfört kursen, kommer du vara väl förtrogen med hur du ska arbeta med EU− handlarportalen och utföra en handlares samtliga uppgifter inom AEO−processflödet.För att du fullständigt ska kunna tillgodogöra dig denna kurs, rekommenderar vi att du införlivar kursen i ert eget utbildningsprogram och utvecklar ett helintegrerat utbildningsprogram. Kursen kommer att erinra dig några AEO−relaterade huvudbegrepp; du kan hoppa över den delen med hjälp av kurskartan, eller använda den för att återuppliva dina kunskaper.

Målgrupp

Handlare från medlemsstater som inte använder en nationell handlarportal och som vill ansöka om ett BKB−beslut eller konsultera sina innevarande beslut.

Kursmål

Vid slutet av denna kurs kommer du förstå och lära dig hur man:

-   Grundprinciperna      för      att      använda     EU− handlarportalen för eAEO,

-   portalens allmänna funktioner,

-   fördelarna med att använda denna portal.

Kursens tidslängd

Kursen tar mellan 1,5 till 1 timme beroende på dina tidigare kunskaper om AEO−processen.