Unijny portal celny eAEO dla przedsiębiorców

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten prosty w użyciu moduł e−learningowy jest jednym z kursów w ramach obszernego unijnego programu e− learningowego UKC.

Opis kursu

Kurs posłuży za przewodnika po unijnym portalu celnym dla przedsiębiorców ze szczególnym naciskiem na specyficzne funkcjonalności dotyczące wniosków o przyznanie statusu AEO i pozwoleń AEO.Po zakończeniu kursu będziesz w stanie swobodnie korzystać z unijnego portalu celnego dla przedsiębiorców i wykonywać wszystkie czynności przedsiębiorcy w toku postępowania w sprawie AEO.Aby w pełni wykorzystać kurs, zalecamy włączenie go do swojego cyklu szkoleniowego i opracowanie w pełni zintegrowanego programu learningowego. Kurs przypomni niektóre z podstawowych pojęć związanych z AEO; możesz pominąć tę część kursu za pomocą mapy kursu lub wykorzystać ją do odświeżenia swojej wiedzy.

Docelowy odbiorca

Przedsiębiorcy z państw członkowskich, którzy nie korzystają z krajowego portalu dla przedsiębiorców a mają zamiar złożyć wniosek o przyznanie statusu AEO lub sprawdzić swoje bieżące pozwolenia.

Cele edukacyjne

Na zakończenie tego kursu będziesz rozumieć i znać:

-  Podstawowe zasady   korzystania   z   unijnego portalu celnego eAEO dla przedsiębiorców;

-  ogólne funkcjonalności portalu;

-  zalety korzystania z portalu.

Czas trwania kursu

Na kurs należy przeznaczyć od 1 do 1,5 godziny w zależności od posiadanej już wiedzy na temat koncepcji AEO.