Colný portál EÚ pre obchodníkov – žiadosti eAEO

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania je jedným z kurzov z rozsiahleho programu elektronického vzdelávania CKÚ EÚ.

Popis kurzu

Tento kurz vás prevedie Colným portálom EÚ pre obchodníkov s osobitným zameraním sa na špecifické funkcie vyvinuté pre žiadosti o AEO a povolenia AEO.Po absolvovaní školenia budete môcť spoľahlivo pracovať s Colným portálom EÚ pre obchodníkov a vykonávať úkony ako obchodník v rámci toku procesu AEO.Tento kurz vám odporúčame zaradiť do programu odbornej prípravy, aby ste mohli plne ťažiť z jeho výhod, a vyvinúť tak komplexný program kombinovaného vzdelávania. Školenie vám pripomenie niektoré z hlavných pojmov súvisiacich s AEO. Túto časť môžete na mape školenia preskočiť alebo ju použiť na osvieženie vedomostí.

Cieľová skupina

Obchodníci z členských štátov, ktorí nepoužívajú vnútroštátny portál pre obchodníkov, a ktorí chcú požiadať o povolenie AEO alebo konzultovať svoje aktuálne povolenia.

Vzdelávacie ciele

Po    skončení     tohto    školenia    budete    ovládať nasledujúce oblasti:

-   základné zásady používania Colného portálu  EÚ  pre obchodníkov − žiadosti eAEO,

-   všeobecné funkcie portálu,

-   výhody používania tohto portálu.

DÍžka trvania kurzu

Školenie bude trvať 1 až 1,5 hodiny v závislosti od vašich predchádzajúcich znalostí týkajúcich sa koncepcie AEO.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)