Colný portál EÚ pre obchodníkov – žiadosti eAEO

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania je jedným z kurzov z rozsiahleho programu elektronického vzdelávania CKÚ EÚ.

Popis kurzu

Tento kurz vás prevedie Colným portálom EÚ pre obchodníkov s osobitným zameraním sa na špecifické funkcie vyvinuté pre žiadosti o AEO a povolenia AEO.Po absolvovaní školenia budete môcť spoľahlivo pracovať s Colným portálom EÚ pre obchodníkov a vykonávať úkony ako obchodník v rámci toku procesu AEO.Tento kurz vám odporúčame zaradiť do programu odbornej prípravy, aby ste mohli plne ťažiť z jeho výhod, a vyvinúť tak komplexný program kombinovaného vzdelávania. Školenie vám pripomenie niektoré z hlavných pojmov súvisiacich s AEO. Túto časť môžete na mape školenia preskočiť alebo ju použiť na osvieženie vedomostí.

Cieľová skupina

Obchodníci z členských štátov, ktorí nepoužívajú vnútroštátny portál pre obchodníkov, a ktorí chcú požiadať o povolenie AEO alebo konzultovať svoje aktuálne povolenia.

Vzdelávacie ciele

Po    skončení     tohto    školenia    budete    ovládať nasledujúce oblasti:

-   základné zásady používania Colného portálu  EÚ  pre obchodníkov − žiadosti eAEO,

-   všeobecné funkcie portálu,

-   výhody používania tohto portálu.

DÍžka trvania kurzu

Školenie bude trvať 1 až 1,5 hodiny v závislosti od vašich predchádzajúcich znalostí týkajúcich sa koncepcie AEO.