ES Muitas tirdzniecības portāls eAEO

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e−mācību modulis ir viens no plašās SMK ES e−mācību programmas kursiem.

Kursa apraksts

Šis kurss iepazīstinās jūs ar ES Muitas tirdzniecības portālu, īpašu uzmanību pievēršot specifiskajai AEO pieteikumu un AEO atŲauju funkcionalitātei.Pēc kursa pabeigšanas varēsiet konfidenciāli strādāt ar ES Muitas tirdzniecības portālu un veikt visas tirgotāju darbības AEO procesa plūsmas ietvaros.Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu. Kurss atgādinās dažus no galvenajiem AEO priekšstatiem; varat   izlaist   šo   daŲu   kursa   kartē   vai   izmantot   to zināšanu atsvaidzināšanai.

Mērķauditorija

Dalībvalstu tirgotāji, kas neizmanto nacionālo tirdzniecības portālu un vēlas pieteikties AEO atŲaujai vai konsultācijām par esošajiem lēmumiem.

Mācību mērķi

Kursa beigās uzzināsiet un izpratīsiet:

-   ES     Muitas    tirdzniecības    portāla    lietošanas pamatprincipus attiecībā uz eAEO;

-   portāla pamatfunkcijas;

-   portāla lietošanas priekšrocības.

Kursa ilgums

Kurss ilgst 1,5 līdz 1 stundu atkarībā no jūsu sākotnējām zināšanām AEO jautājumos.