Πύλη συναλλασσόμενων με τελωνεία της ΕΕ για eAEO

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένα από τα μαθήματα ενός εκτεταμένου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης για τον ΕΤΚ της ΕΕ.

Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας καθοδηγεί στην πύλη συναλλασσόμενων με τελωνεία της ΕΕ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συγκεκριμένες λειτουργίες για τις αιτήσεις AEO και τις άδειες AEO. Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα είστε σε θέση να εργαστείτε με σιγουριά με την πύλη συναλλασσόμενων με τελωνεία της ΕΕ και να εκτελείτε όλες τις ενέργειες συναλλασσόμενων στο πλαίσιο της ροής διαδικασιών για AEO. Για να ωφεληθείτε στο έπακρο από τις δυνατότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, συνιστούμε να εντάξετε τα μαθήματα στο δικό σας πρόγραμμα εκπαίδευσης και να αναπτύξετε ένα πλήρως συνδυασμένο πρόγραμμα εκμάθησης. Το πρόγραμμα θα σας υπενθυμίσει ορισμένες από τις βασικές έννοιες που συνδέονται με  τους AEO. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το μέρος μέσω του χάρτη του εκπαιδευτικού προγράμματος ή να το χρησιμοποιήσετε για να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας.

Κοινό-στόχος

Συναλλασσόμενοι από κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν μια εθνική πύλη συναλλασσόμενων και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μια άδεια AEO ή να ανατρέξουν στις υπάρχουσες άδειες που έχουν.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Έως το τέλος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα κατανοήσετε και θα μάθετε:

- τις βασικές αρχές χρήσης της πύλης συναλλασσόμενων με τελωνεία της ΕΕ για eAEO,

- τις γενικές λειτουργίες της πύλης,

- τα οφέλη χρήσης αυτής της πύλης.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 1 έως 1,5 ώρες, ανάλογα με τις γνώσεις που ήδη έχετε για την έννοια των eAEO.