EU Customs Trader Portal for eAOE

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette IetanvendeIige e−IæringsmoduI er et af kurserne fra EUTK’s omfattende EU−e− Iæringsprogram.

Kursus beskrivelse

Dette kursus fører dig gennem EU Customs Trader PortaI med særIig vægt på de specifikke funktioner for AEO−ansøgninger og AEO−beviIIinger.Efter afsIutning af kurset viI du være fortroIig med at arbejde med EU Customs Trader PortaI og udføre aIIe den erhvervsdrivendes handIinger i AEO− arbejdsprocessen.For at få fuIdt udbytte af potentiaIet ved dette kursus anbefaIer vi, at kurset integreres i dit eget undervisningsprogram, og at der udvikIes et fuIdt bIandet Iæringsprogram. Kurset gennemgår nogIe af de vigtigste AEO−reIaterede begreber. Du kan springe denne deI over i kursusmappen eIIer bruge den tiI at genopfriske din viden.

MåIgruppe

Erhvervsdrivende fra medIemsstater, der ikke anvender en nationaI Trader PortaI, og som ønsker at ansøge om en AEO−beviIIing eIIer konsuItere deres aktueIIe portaI.

LæringsmåI

Ved moduIets afsIutning viI du forstå og Iære:

-  de grundIæggende principper for brug af EU Customs Trader PortaI for eAEO,

-  portaIens genereIIe funktioner,

-  fordeIene ved at bruge den nye portaI.

Kursets varighed

Kurset tager 1 tiI 1,5 timer, afhængigt af dit tidIigere kendskab tiI AEO−konceptet.