EU Customs Trader Portal for eAOE

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette IetanvendeIige e−IæringsmoduI er et af kurserne fra EUTK’s omfattende EU−e− Iæringsprogram.

Kursus beskrivelse

Dette kursus fører dig gennem EU Customs Trader PortaI med særIig vægt på de specifikke funktioner for AEO−ansøgninger og AEO−beviIIinger.Efter afsIutning af kurset viI du være fortroIig med at arbejde med EU Customs Trader PortaI og udføre aIIe den erhvervsdrivendes handIinger i AEO− arbejdsprocessen.For at få fuIdt udbytte af potentiaIet ved dette kursus anbefaIer vi, at kurset integreres i dit eget undervisningsprogram, og at der udvikIes et fuIdt bIandet Iæringsprogram. Kurset gennemgår nogIe af de vigtigste AEO−reIaterede begreber. Du kan springe denne deI over i kursusmappen eIIer bruge den tiI at genopfriske din viden.

MåIgruppe

Erhvervsdrivende fra medIemsstater, der ikke anvender en nationaI Trader PortaI, og som ønsker at ansøge om en AEO−beviIIing eIIer konsuItere deres aktueIIe portaI.

LæringsmåI

Ved moduIets afsIutning viI du forstå og Iære:

-  de grundIæggende principper for brug af EU Customs Trader PortaI for eAEO,

-  portaIens genereIIe funktioner,

-  fordeIene ved at bruge den nye portaI.

Kursets varighed

Kurset tager 1 tiI 1,5 timer, afhængigt af dit tidIigere kendskab tiI AEO−konceptet.

0%

Related courses

eL

UUM&DS system: Your passport to EU applications

The new EU-wide Uniform User Management and Digital Signatures system offers Economic Operators a unified access to a number of supporting IT systems such as UCC Customs Decisions, EOS-AEO, COPIS, UCC BTI usage and decision, including central services for electronic submission of declarations. The eLearning course "UUM&DS: Your passport to EU applications" provides Economic operators and their Customs representatives with information on how to work with UUM&DS and carry out delegation, certificate registration and authentication processes.
Version: 01 (10/06/2021)
eL

EU Customs Trader Portal for BTI

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (17/08/2020)
eL

EU Customs Trader Portal

The EU Customs Trader Portal provides a user interface to the Traders with the possibility to navigate to the specific modules and access the available actions in order to start the communication with the Customs Authority. The EU Customs Trader Portal is the single point of access to interact with EU customs systems.
Version: 01 (28/10/2022)