Unionin tullikoodeksin yleiskatsaus

Select the prefered language to access the content

Tämän luettelokohdan tiedot

Tämä helppokäyttöinen verkko-oppimismoduuli tarjoaa yleiskatsauksen unionin tullikoodeksista (UCC).

Kurssikuvaus

Siinä keskitytään tullikoodeksin tärkeimpiin ominaisuuksiin, sen vaikutuksiin tulliviranomaisten ja liikkeenharjoittajien työssä sekä sen molemmille tarjoamiin hyötyihin. Jotta saisit täyden hyödyn tämän kurssin annista, suosittelemme sisällyttämään kurssin omaan koulutusohjelmaasi ja kehittämään kokonaisvaltaisen oppimisohjelman.

Kohdeyleisö

Kaikki tullivirkailijat ja liikkeenharjoittajat, jotka tarvitsevat nopeaa yleiskatsausta unionin tullikoodeksia koskevasta lainsäädännöstä ja sen eduista.

Oppimistavoitteet

Tämän 105-minuuttisen kurssin päätyttyä olet oppinut:
- unionin tullikoodeksista yleisesti;
- UCC-kehyksestä ja sen tärkeimmistä menetelmistä sekä eduista kunkin tullialaa koskevan aiheen osalta;
- unionin tullikoodeksin vaikutukset julkiseen ja yksityiseen sektoriin;
- unionin tullikoodeksiin siirtymisen aikarajat;
- unionin tullikoodeksin sisältämät asetukset: delegoitu asetus, täytäntöönpanoasetus ja siirtymäsäädös.
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)