EUTK - Oversigt

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette letanvendelige e-læringsmodul indeholder en oversigt over EU-toldkodeksen (EUTK).

Kursus beskrivelse

Det fokuserer på centrale funktioner, virkningerne på toldmyndigheder og erhvervsdrivendes arbejde, samt de vigtigste fordele for begge. For at få fuldt udbytte af potentialet ved dette kursus anbefaler vi, at kurset integreres i dit eget undervisningsprogram, og at der udvikles et fuldt blandet læringsprogram.

Målgruppe

Alle toldembedsmænd og erhvervsdrivende, der har behov for en hurtig oversigt over EUTKlovgivningen og dens fordele.

Læringsmål

Ved afslutning af dette 105-minutters kursus vil du have lært om:
- EU-toldkodeksen (EUTK) generelt
- Rammerne for EUTK og dens vigtigste procedurer og fordele efter hvert toldemne
- EUTK’s indvirkning på både den offentlige og private sektor.
- tidsrammerne for overgangene til EUTK
- de forskellige retsakter i EUTK-pakken: Delegeret forordning (DF), gennemførelsesforordning (GF) og delegeret forordning om overgangsordninger (DFO).0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)