Pārskats par SMK

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis sniedz pārskatu par Savienības Muitas kodeksu (SMK).

Kursa apraksts

Tas vērš uzmanību galvenajām iezīmēm, ietekmei uz muitas dienestu un uzņēmēju darbu, kā arī abu minēto pušu ieguvumiem. Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.

Mērķauditorija

Visi muitas ierēdņi un uzņēmēji, kuriem nepieciešams iegūt ātru pārskatu par SMK tiesību aktiem un priekšrocībām.

Mācību mērķi

Šī 105 minūtes ilgā kursa noslēgumā uzzināsiet:
- vispārīgi par to, kas ir Savienības Muitas kodekss (SMK);
- kāda ir SMK struktūra un tā galvenās procedūras, kā arī priekšrocības saistībā ar katru muitas tēmu;
- kā SMK ietekmē gan publisko, gan privāto sektoru; kāds ir SMK pārejas grafiks;
- SMK pakotnes dažādos tiesību aktus: deleģēto aktu (DA), īstenošanas aktu (ĪA) un pārejas perioda deleģēto aktu (PPDA).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)