Celní kodex Unie (CKU) – Přehled

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti k této položce z katalogu.

Tento intuitivní e-learningový modul poskytuje přehled o Celním kodexu Unie (CKU).

Popis kurzu

Zaměřuje se na klíčové funkce, dopad na práci celních orgánů a obchodníků a hlavní výhody pro obě skupiny. Abyste mohli naplno využít výhod tohoto kurzu, doporučujeme vám začlenit kurz do svého vlastního školicího programu a vytvořit tak ucelený školicí program.

Cílová skupina

Všichni celní úředníci a obchodníci, kteří potřebují rychlý přehled o legislativě CKU a jejích výhodách.

Výukové cíle

Během tohoto 105 minutového kurzu si osvojíte:
- obecné informace o Celním kodexu Unie (CKU);
- rámec CKU a jeho hlavní postupy a výhody podle jednotlivých témat týkajících se cel;
- vliv kodexu CKU na veřejný a soukromý sektor;
- časové rámce přechodu na CKU;
- různé právní akty, které tvoří balík kodexu CKU: akt v přenesené pravomoci (DA (Delegated Act)), prováděcí akt (IA (Implementing Act)) a akt vpřenesené pravomoci pro přechodné období (TDA (Transitional Delegated Act)).


0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)