UKC – Kurs ogólny

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten łatwy w użyciu moduł e-learningowy obejmuje informacje ogólne na temat unijnego kodeksu celnego (UKC).

Opis kursu

Kładzie nacisk na kluczowe przepisy, wpływ na organy celne i przedsiębiorców oraz na główne korzyści, jakie przynosi obydwu grupom. Aby w pełni wykorzystać kurs, zalecamy włączenie go do swojego cyklu szkoleniowego i opracowanie w pełni zintegrowanego programu learningowego.

Docelowy odbiorca

Wszyscy funkcjonariusze celni i przedsiębiorcy, którym potrzebny jest szybki przegląd przepisów UKC i związanych z nimi korzyści.

Cele edukacyjne

W trakcie tego 105-minutowego kursu zdobędziesz wiedzę o:
- unijnym kodeksie celnym (UKC) w ogóle;
- ramach UKC i ujętych w nich głównych procedurach i korzyściach w podziale na poszczególne zagadnienia celne;
- wpływie UKC na sektor publiczny i sektor prywatny.
- ramach czasowych przejścia na UKC;
- różne akty prawne pakietu UKC: rozporządzenie delegowane (RD), rozporządzenie wykonawcze (RW) i przejściowe rozporządzenie delegowane (PRD).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)