МКС – общ преглед

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

В този лесен за използване модул за електронно обучение се прави преглед на Митническият кодекс на Съюза (МКС).

Описание на курса

Фокусът е поставен върху ключови елементи, влиянието върху работата на митническите органи и търговците и върху основните предимства за двете страни. За да използвате пълния потенциал на този курс, препоръчваме да го включите в собствената си програма за обучение и да разработите пълна програма за смесено обучение.

Целева аудитория

Всички митнически служители и търговци, на които е необходим бърз преглед на законодателството, въведено с МКС, и неговите предимства.

Учебни цели

До края на този 105-минутен курс ще получите знания за:
- Митническият кодекс на Съюза (МКС) като цяло;
- рамката на МКС и основните му режими и предимства по всяка тема за митниците;
- въздействието на МКС върху публичния и частния сектор;
- графика за преминаване към МКС;
- различните правни актове от пакета на МКС: делегирания акт (ДА), акта за изпълнение (АИ) и преходния делегиран акт (ПДА).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)