CZU – Pregled

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tem kataloškem izdelku.

Ta modul e-učenja, ki je enostaven za uporabo, zagotavlja pregled o Carinskem zakonu Unije (CZU).

Opis tečaja

Osredotoča se na ključne funkcije, vpliv na carinske organe in delo trgovcev ter glavne prednosti, ki jih prinaša za obe omenjeni kategoriji poklicev. Da bi v celoti izkoristili potencial tega tečaja, vam priporočamo, da tečaj vključite v svoj lastni program usposabljanja in razvijete svojevrsten program učenja.

Ciljno občinstvo

Vsi carinski uradniki in trgovci, ki potrebujejo hitri pregled o zakonodaji CZU in njenih prednostih.

Učni cilji

Po zaključku tega 105-minutnega tečaja boste vedeli več o:
- Carinskem zakonu Unije (CZU) na splošno;
- okviru CZU in njegovih glavnih postopkih in prednostih, razdeljenih glede na posamezne carinske teme;
- vplivu CZU na javni in zasebni sektor;
- časovnih okvirih za prehodne določbe za CZU;
- različnih pravnih aktih iz paketa CZU: delegirana uredba (DU), izvedbena uredba (IU) in prehodna delegirana uredba (PDU).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)