UCC – ülevaade

Select the prefered language to access the content

Üksikasjad selle kataloogiartikli kohta.

See kergesti kasutatav e-õppe moodul annab ülevaate liidu tolliseadustikust (UCC).

Kursuse kirjeldus

See keskendub põhifunktsioonidele, mõjule tolliasutustele ja kauplejate tööle ning peamistele eelistele mõlema jaoks. Selle kursuse potentsiaali täielikuks ärakasutamiseks soovitame integreerida kursuse oma koolitusprogrammiga ja töötada välja täielik segaõppeprogramm.

Sihtgrupp

Kõik tolliametnikud ja kauplejad, kes vajavad kiiret ülevaadet UCC seadusandlusest ja selle eelistest.

Õppe-eesmärgid

Selle 105-minutilise kursuse lõpuks olete õppinud alljärgnevat:
- liidu tolliseadustik (UCC) üldiselt;
- UCC raamistik ja selle peamised protseduurid ning eelised tolliteemade kaupa;
- UCC mõju avalikule ja erasektorile;
- UCC-le üleminemise ajakava;
- UCC paketi mitmesugused õigusaktid: delegeeritud õigusakt (DA), rakendusakt (IA) ja üleminekuperioodi delegeeritud õigusakt (TDA)0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)