Tullkodexen – översikt

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättanvända e-Learning-modul handlar om översikt över tullkodexen (UCC).

Kursbeskrivning

Den fokuserar på hur tullkodexens nyckelfunktioner inverkar på myndigheters och handlares arbete och de huvudsakliga fördelarna för bägge dessa. För att du fullständigt ska kunna tillgodogöra dig denna kurs, rekommenderar vi att du införlivar kursen i ditt eget utbildningsprogram och utvecklar ett helt integrerat lärandeprogram.

Målgrupp

Samtliga tulltjänstemän och handlare, som behöver en snabb översikt över lagstiftningen om tullkodexen och dess fördelar.

Kursmål

När du har avslutat den här 105 minuter långa kursen kommer du att ha lärt dig om:
- Tullkodexen (USS) i allmänhet;
- Tullkodexens ramverk och dess; huvudsakliga förfaranden och fördelar per varje tullrelaterat ämne;
- vilken betydelse tullkodexen har för såväl den offentliga som den privata sektorn;
- tidsramarna för Unionstulkodexens övergångar;
- de avvikande rättsakterna i UCC-paketet: den delegerade akten (DA), genomförandeakten (GA) och den delegerade övergångsakten (TDA).
0%

Related courses

eL

Authorised Economic Operator (AEO)

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Binding Tariff Information

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Procedures and Customs Declarations

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)