Muitas lēmumu sistēma - MLS

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no plašās SMK ES e-mācību programmas kursiem.

Kursa apraksts

No vienas puses, šis kurss iepazīstinās jūs ar MLS īstenošanu atbilstoši SMK noteiktajiem noteikumiem. No otras puses, pēc kursa pabeigšanas varēsiet droši izmantot MLS atbilstoši jūsu lomai. Lai pilnībā izmantotu kursa sniegtās iespējas, iesakām integrēt šo kursu jūsu mācību programmā un izstrādāt visaptverošu mācību programmu.

Mērķauditorija

Muitas jomas speciālisti, kuri darbojas publiskajā un privātajā sektorā ES ietvaros un saskaras ar muitas lēmumiem, kas saistīti ar vienu no 22 atļaujām, kā tas noteikts SMK.

Mācību mērķi

Šī kursa noslēgumā jūs uzzināsiet par:

- MLS darbības jomu, mērķi un ietekmi;

- standarta muitas lēmumu procesu plūsmu sistēmā;

- pārejas perioda noteikumiem.

Varēsiet arī droši izmantot MLS atkarībā no jūsu lomas.

Kursa ilgums

Kurss ilgst 1 līdz 2 stundas atkarībā no jūsu lomas muitas lēmumu procesa plūsmā.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)