Toldbevillingssystem - TBS

Select the prefered language to access the content

Oplysninger om denne katalogpost

Dette letanvendelige e-læringsmodul er et af kurserne fra EUTK’s omfattende EU-e-læringsprogram.

Kursus beskrivelse

Dels guider kurset dig gennem implementeringen af TBS i overensstemmelse med de bestemmelser, der er defineret i EUTK. Og dels vil du kunne blive fortrolig med brugen af TBS i overensstemmelse med din rolle. For at få fuldt udbytte af potentialet ved dette kursus anbefaler vi, at kurset integreres i dit eget undervisningsprogram, og at der udvikles et fuldt blandet læringsprogram.

Målgruppe

Toldeksperter i den offentlige og private sektor i EU, der beskæftiger sig med toldafgørelser i forbindelse med en af de 22 bevillinger, der er defineret i EUTK.

Læringsmål

Ved modulets afslutning har du lært om:

- omfanget af, formålet med og virkningen af TBS,

- arbejdsgangen for toldafgørelser i systemet, og

- overgangsbestemmelserne

Du vil også være i stand til at blive fortrolig med brugen af TBS, afhængigt af din rolle.

Kursets varighed

Kurset varer 1 til 2 timer afhængigt af din rolle i arbejdsgangen for toldafgørelser.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)