Systém celních rozhodnutí - CDS

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti k této položce z katalogu.

Tento intuitivní e-learningový modul je jedním z kurzů z rozsáhlé řady e-learningových programů UCC EU.

Popis kurzu

Na jednu stranu vás tento kurz provede zavedením CDSv souladu s ustanoveními definovanými v CKU. Na druhou stranou budete po dokončení kurzu s umět jistotou používat CDS v souladu se svou rolí. Abyste mohli naplno využít výhod tohoto kurzu, doporučujeme vám začlenit kurz do svého vlastního školicího programu a vytvořit tak ucelený školicí program.

Cílová skupina

Odborníci na celní problematiku ve veřejném i soukromém sektoru z EU, kteří se zabývají celními rozhodnutími týkajícími se jednoho z 22 povolení definovaných v CKU.

Výukové cíle

Během tohoto kurzu si osvojíte:

- rozsah, účel a vliv CDS,

- průběh standardního procesu celního rozhodování v systému

- přechodná ustanovení

V závislosti na své roli budete také umět s jistotou používat CDS.

Délka kurzu

V závislosti na vaší roli v průběhu procesu celního rozhodování trvá celý kurz 1 až 2 hodiny.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)