Systemet för tullbeslut - CDS

Select the prefered language to access the content

Detaljer om denna katalogartikel.

Denna lättinlärda e-lärandemodul utgör en av kurserna i ett omfattande e-lärandeprogram från EU om Unionens tullkodex.

Kursbeskrivning

Dels vägleder dig denna kurs genom genomförandet av systemet för tullbeslut i linje med de bestämmelser som anges i Tullkodexen. Dels kommer du efter att ha slutför kursen kunna använda CDS i enlighet vad som krävs för din arbetsroll. För att du fullständigt ska kunna tillgodogöra dig denna kurs, rekommenderar vi att du införlivar kursen i ert eget utbildningsprogram och utvecklar ett helintegrerat utbildningsprogram.

Målgrupp

Tulltjänstemän inom den privata och offentliga sektorn från EU som hanterar tullbeslut i samband med de 22 tillstånd som fastställs i UCC.

Kursmål

I slutet av denna kurs kommer du att ha lärt dig:

- CDS omfattning, syfte och konsekvenser,

- processflödet för standardiserade tullbeslut i systemet och

- övergångsbestämmelserna

Du kommer även att lära dig att använda CDS väl utifrån din arbetsposition.

Kursens tidslängd

Kursen tar mellan 1-2 timmar beroende på vilken roll du har i processflödena för tullbeslut.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)