Systém pre rozhodnutia colných orgánov - CDS

Select the prefered language to access the content

Podrobnosti o tejto položke katalógu.

Tento jednoduchý modul elektronického vzdelávania je jedným z kurzov z rozsiahleho programu elektronického vzdelávania CKÚ EÚ.

Popis kurzu

Na jednej strane vás tento kurz prevedie implementáciou CDS v súlade s ustanoveniami uvedenými v CKÚ. Na strane druhej budete môcť po absolvovaní kurzu bez obáv používať CDS v súlade so svojou rolou. Aby ste mohli plne ťažiť z výhod tohto kurzu, odporúčame vám zaradiť ho do vášho programu odbornej prípravy a vyvinúť tak komplexný program zmiešaného vzdelávania.

Cieľová skupina

Colní odborníci vo verejnom a súkromnom sektore z EÚ zaoberajúci sa rozhodnutiami colných orgánov týkajúcimi sa jedného z 22 povolení vymedzených v CKÚ.

Vzdelávacie ciele

Na konci tohto kurzu budete poznať:

- rozsah, účel a vplyv CDS,

- štandardný priebeh postupov týkajúcich sa rozhodnutí colných orgánov v systéme a

- prechodné ustanovenia

V závislosti od vašej roly budete tiež môcť s dôverou používať CDS.

Dĺžka trvania kurzu

Kurz trvá 1 až 2 hodiny v závislosti od toho, aká je vaša rola v rámci postupov rozhodnutí colných orgánov.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)