Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων - CDS

Select the prefered language to access the content

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το στοιχείο του καταλόγου

Αυτή η εύχρηστη ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένα από τα μαθήματα ενός εκτεταμένου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης για τον ΕΤΚ της ΕΕ.

Περιγραφή Μαθήματος

Αυτό το πρόγραμμα αφενός σας παρέχει κατευθύνσεις στην υλοποίηση του CDS σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στον ΕΤΚ. Αφετέρου, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε με σιγουριά το CDS σύμφωνα με τα καθήκοντά σας. Για να ωφεληθείτε στο έπακρο από τις δυνατότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, συνιστούμε να εντάξετε τα μαθήματα στο δικό σας πρόγραμμα εκπαίδευσης και να αναπτύξετε ένα πλήρως συνδυασμένο πρόγραμμα εκμάθησης.

Κοινό-στόχος

Επαγγελματίες των τελωνείων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από την ΕΕ, οι οποίοι ασχολούνται με τελωνειακές αποφάσεις σχετικές με κάποια από τις 22 άδειες που ορίζονται στον ΕΤΚ.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Έως το τέλος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα έχετε μάθει:

- το αντικείμενο, τον σκοπό και τον αντίκτυπο του CDS,

- την τυποποιημένη ροή διαδικασίας για τελωνειακές αποφάσεις στο σύστημα και

- τις μεταβατικές διατάξεις

Επίσης, θα είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε με άνεση το CDS ανάλογα με τη θέση σας.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 1-2 ώρες, ανάλογα με τη θέση σας στις ροές διαδικασίας για τελωνειακές αποφάσεις.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (16/12/2021)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (16/12/2021)