Sistem carinskih odluka - CDS

Select the prefered language to access the content

Detalji o stavci kataloga.

Ovaj modul eUčenja je jednostavan za korišćenje i predstavlja jedan od kurseva sveobuhvatnog programa eUčenja CKU.

Opis kursa

S jedne strane, ovaj kurs vas vodi kroz primenu CDS-a u skladu sa odredbama utvrđenim kodeksom CKU. S druge strane, po završetku kursa moći ćete sa sigurnošću da koristite CDS u skladu sa svojom ulogom. Da biste u potpunosti iskoristili potencijal ovog kursa, preporučujemo vam da integrišete kurs u lični program obuke i osmislite kompletan kombinovani program učenja.

Ciljna grupa

Carinski stručnjaci u javnom i privatnom sektoru izEU koji obrađuju carinske odluke u vezi sa nekim od 22 tipa odobrenja koja definiše CKU.

Ciljevi učenja

Na kraju ovog kursa naučićete o:

- obimu, svrsi i uticaju CDS-a,

- standardnom toku procesa donošenja carinskih odluka u sistemu i

- prelaznim odredbama

Takođe ćete moći da koristite CDS sa sigurnošću, u zavisnosti od vaše uloge.

Trajanje kursa

Kurs traje između 1 i 2 sata, u zavisnosti od vaše uloge u tokovima procesa donošenja carinskih odluka.

0%

Related courses

eL

UCC – Overview

This easy-to-use eLearning module provides on overviewabout the Union Customs Code (UCC).
Version: 01 (11/08/2020)
eL

Customs Decisions

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive UCC EU eLearning programme.
Version: 01 (11/08/2020)