Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS) – Pamatdarbību e-mācību modulisPamatdarbību e-mācību mo

Select the prefered language to access the content

Informācija par kataloga vienumu

Šis viegli lietojamais e-mācību modulis ir viens no plašās ES e-mācību programmas kursiem par muitas un nodokļu sistēmu.

Kursa apraksts

Šis kurss ir izstrādāts, lai informētu jūs par akcīzes preču apritē iesaistītajiem dalībniekiem un galvenajiem EMCS procesiem. Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēma (EMCS) ir datorizēta sistēma, kas paredzēta, lai pārraudzītu akcīzes preču pārvietošanu ES nodokļu atliktās maksāšanas režīmā. Tā nodrošina un reāllaikā reģistrē drošu alkohola, tabakas izstrādājumu un energoproduktu apriti, ar standartizētas elektroniskās sistēmas palīdzību atvieglo procedūras komersantiem ES, paātrina preču izlaišanu un nodrošina elektronisku administrāciju. Šobrīd vairāk nekā 100 000 uzņēmēju izmanto šo sistēmu, un tā ir nozīmīgs instruments informācijas apmaiņai un sadarbībai dalībvalstu starpā. Ir izstrādāts līdzīgs, taču uzlabots biznesa modulis, kurā pieejamas detalizētākas apmācības par katru informācijas apmaiņas procedūru.

Mērķauditorija

Kurss ir veltīts šādām personām:
- Komersantiem, kas ir tiesīgi nosūtīt vai saņemt preces atbilstoši atliktās nodokļa maksāšanas režīmam un kas vēlas precīzu un aktuālu atsauces informāciju.
- Dalībvalstu administrācijām, kas atbild par izejošo pārvadājumu uzraudzību, kā arī precīzas un aktuālas atsauces informācijas uzturēšanu un izplatīšanu.

Mācību mērķi

Pabeidzot kursu, zināsiet par:
- elektroniska administratīvā dokumenta (eAD) iesniegšanu, atcelšanu vai noraidīšanu;
- saņemšanas apliecinājuma iesniegšanu;
- pārvietošanas galamērķa maiņu vai sūtījuma sadalīšanu no nosūtītāja puses;
- pēcpiegādes apstrādes procedūrām;
- īpašajiem procesiem, kas saistīti ar tiešo piegādi, preču importu, atbrīvoto vai īslaicīgi reģistrēto saņēmēju;
- atliktās nodokļa maksāšanas režīmu.

Kursa ilgums

Kursa ilgums ir aptuveni pusotra stunda.
0%

Related courses

eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 1 - Submission and Receipt

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 2 - Movement – Follow-up

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 3 – Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)