Система за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) – „Основна дейност“ Модул на електронното обучение

Select the prefered language to access the content

Подробности за този елемент от каталога

Този лесен за използване модул за електронно обучение е един от курсовете от пълна програма на ЕС за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане.

Описание на курса

Настоящият курс е разработен да Ви обучи за участниците в движението на акцизните стоки и за основните процеси на EMCS. Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) е компютъризирана система за мониторинг на движението на акцизни стоки, подлежащи на отложено плащане на митата в ЕС. Тя гарантира и записва в реално време сигурното движение на алкохолни, тютюневи и енергийни продукти, опростява процедурите за търговците чрез стандартизирана електронна система за ЕС, ускорява освобождаването на стоките и създава администрация без хартия. В момента над 100 000 стопански субекта използват системата, като тя е ключов инструмент за обмен на информация и за сътрудничество между държавите членки. Разработено е подобно обучение – „Усъвършенстван бизнес модул“. То осигурява по-задълбочено обучение по всяка процедура, свързана с обмена на информация.

Целева аудитория

Този курс е насочен към следните специалисти:
- Икономическите оператори, които имат право да изпращат или да получават стоки съгласно режима на отложено плащане на акциз и които желаят точна и актуална справочна информация.
- Администрациите на държавите членки, които отговарят за наблюдаването на изходящия трафик и за поддържането и разпространяването на актуална справочна информация.

Учебни цели

В края на курса ще можете да работите с/със:
- подаването, анулирането или отхвърлянето на електронен административен документ (еАД),
- подаването на съобщение за получаването на стока,
- смяната на местоназначението на движението или с разделянето на пратка от страна на изпращача,
- процедурите на режима на усъвършенстване след доставка,
- специфичните процедури, свързани с директна доставка, внос, освободен от задължения получател или временно регистриран получател,
- режима на отложено плащане на акциз.

Продължителност на курса

Курсът отнема около 1,3 часа.
0%

Related courses

eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 1 - Submission and Receipt

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 2 - Movement – Follow-up

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 3 – Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)