Sistemul de Control al Mișcărilor cu Produse Accizabile (EMCS) – Modulul de bază e-learning

Select the prefered language to access the content

Detalii despre acest element din catalog

Acest modul de e-learning ușor de utilizat este unul dintre cursurile programului cuprinzător de elearning al UE cu privire la Administrația Fiscală și Vamală.

Descrierea cursului

Acest curs a fost conceput pentru a vă instrui în privința persoanelor implicate în circulația produselor accizabile și în privința principalelor procese EMCS. Sistemul de control al mișcărilor cu produse accizabile (EMCS) este un sistem computerizat de monitorizare a mișcărilor de mărfuri accizabile în regim suspensiv de accize în UE. Asigură și înregistrează în timp real circulația în siguranță a produselor alcoolice, tutunului și energetice, simplifică procedurile pentru comercianți cu ajutorul unui sistem standardizat electronic pentru UE, accelerează eliberarea bunurilor și creează o administrație complet electronică. Peste 100.000 de operatori economici utilizează în prezent sistemul și acesta este un instrument esențial pentru schimbul de informații și cooperarea între statele membre. A fost dezvoltat un modul avansat de instruire similar, care oferă o instruire mai detaliată în ceea ce privește fiecare procedură de schimb de informații.

Publicul-țintă

Acest curs este adresat următorilor profesioniști:
- Operatori economici îndreptățiți la expedierea sau primirea bunurilor în regim suspensiv de la plata accizelor și care necesită informații de referință exacte și actualizate.
- Administrațiile statelor membre responsabile pentru monitorizarea traficului de ieșire și pentru menținerea și diseminarea informațiilor de referință exacte și actualizate.

Obiective de învățare

La finalul acestui curs, veți fi în măsură să gestionați:
- transmiterea, anularea sau respingerea unui document administrativ electronic (eDA);
- transmiterea unui raport de primire;
- modificarea destinației mișcării sau divizarea unui transport de către expeditor;
- procedurile de prelucrare după livrare,
- procese specifice privind livrarea directă, importul, destinatarii înregistrați temporar sau cei scutiți,
- Regimul de suspendare a accizelor.

Durata cursului

Cursul durează aproximativ 01:30 ore.
0%

Related courses

eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 1 - Submission and Receipt

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 2 - Movement – Follow-up

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 3 – Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)