System przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych (EMCS) – Podstawowy e-learningowy moduł biznesowy

Select the prefered language to access the content

Informacje szczegółowe o tej pozycji katalogowej

Ten prosty w użyciu moduł e-learningowy jest jednym z kursów w ramach obszernego unijnego programu elearningowego na temat ceł i podatków.

Opis kursu

Kurs został opracowany jako szkolenie poświęcone podmiotom zaangażowanym w przemieszczanie wyrobów akcyzowych i głównym procesom EMCS. System przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych (EMCS) to skomputeryzowany system do monitorowania przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w UE. Zapewnia bezpieczeństwo i rejestruje w czasie rzeczywistym przemieszczanie alkoholu, tytoniu i produktów energetycznych; upraszcza procedury z myślą o przedsiębiorcach, dzięki standardowemu systemowi elektronicznemu dla całej UE; przyspiesza zwalnianie wyrobów i tworzy administrację bez papierowej formy dokumentów. Ponad 100 000 przedsiębiorców korzysta obecnie z systemu, który jest głównym narzędziem wymiany informacji i współpracy państw członkowskich. Opracowany został podobny zaawansowany moduł biznesowy, aby zaoferować bardziej szczegółowe szkolenie z zakresu wymiany informacji w ramach każdej z procedur.

Docelowy odbiorca

Niniejszy kurs skierowany jest do następujących specjalistów:
- Przedsiębiorcy uprawnieni do wysyłania i odbierania wyrobów w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, którzy potrzebują prawidłowych i aktualnych danych referencyjnych.
- Administracje państw członkowskich odpowiedzialne za monitorowanie ruchu komunikatów wychodzących z systemu oraz za przechowywanie i udostępnianie prawidłowych i aktualnych danych referencyjnych.

Cele edukacyjne

Po zakończeniu tego kursu będziesz w stanie wykonywać następujące czynności:
- składanie, anulowanie lub odrzucenie elektronicznego dokumentu administracyjnego (e-AD);
- składanie raportu odbioru;
- zmiana miejsca przeznaczenia przemieszczenia lub podział przemieszczenia przez wysyłającego;
- procedury związane z postępowaniem po dostawie;
- określone procesy związane z dostawą bezpośrednią, przywozem, odbiorcą zwolnionym lub tymczasowo zarejestrowanym odbiorcą;
- Procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Czas trwania kursu

Kurs trwa około 1 godziny 30 minut.
0%

Related courses

eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 1 - Submission and Receipt

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 2 - Movement – Follow-up

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)
eL

EMCS – Advanced Business Training Programme - Module 3 – Export

This easy-to-use eLearning module is one of the courses from an extensive EU eLearning programme on Customs and Taxation.
Version: 01 (11/08/2020)